مقالات http://tbanki-lrs.ir 2018-08-14T23:47:02+01:00 text/html 2018-07-24T05:48:33+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی ماکروارگونومی چیست؟ (Macroergonomics) http://tbanki-lrs.ir/post/39 <div class="post-thumb"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/Management.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/Management.jpeg 450w, http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/Management-300x199.jpeg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" height="299" width="450"></font></div> <div class="entry-content"> <h2 style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">تعریف&nbsp;ارگونومی کلان</font></h2> <h2 style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></h2> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">در سال ۱۹۵۰، فیلد ارگونومی در پاسخ به اختلافات انسان- ماشین، به ویژه در زمینه هوانوردی ظهور نمود. قرن ۲۱ شاهد تکنولوژی و پیچیدگی بی سابقه ای بوده و تا حدی این مسئله باعث بروز چالش های طراحی سیستم کاری شده است. به طور مثال، در بخش مراقبت پزشکی، پرستاران و سایر پرسنل به طور روتین در شیفت های ۱۲ ساعتی مشغول کار هستند. ساختارهای سازمانی مراقبت پزشکی تغییر کرده، اختلافاتی بین پرسنل انسانی و تکنولوژی پزشکی وجود دارد و انگیزه کاهش هزینه ها، کارایی هایی به خرج و هزینه اثربخشی و رفاه پرسنل انسانی ایجاد کرده است. بنابراین خطاهای پزشکی و هزینه های مالی و انسانی مربوطه، در این صنعت بسیار نگران کننده هستند. در ارتش، رویدادهای ‘‘friendly fire’’ عناوین را به خود اختصاص می دهند. تولید به سرعت به سمت کشورهایی نظیر چین در حال مهاجرت می باشد. کاهش تقاضا و نیاز به کاهش هزینه ها، هوانوردی را نیز به چالش کشانده است. در صنعت ساخت و ساز آمریکا، کارگران رویدادها و سوانح ایمنی و سلامتی را با نرخ هشدار دهنده ای تجربه می کنند. با این وجود مشخص نیست که چرا کشورهای دیگر دارای نرخ سوانح پائین تری هستند و چرا زیرگروههای قومی خاص آمریکا، بیشتر از از دیگران سوانح و رویدادها را تجربه می کنند.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> با این حال، همان گونه که در اروپا تشخیص داده شده است، این مسئله شک برانگیز می باشد که به ترکیبی از عوامل مدیریتی، طراحی و فرهنگی اشاره خواهد شد. بخش خدمات با مسائل طراحی کاری به ستوه آمده و نیازهای تعامل انسان- کامپیوتر در حد وسیع و گسترده می باشد. بالاخره، هر صنعتی به چالش کشانده شده و این نیازها فراتر از سطح واسط انسان- ماشین برای حل مسئله می باشند. </font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> این مثالها و مثالهای دیگر نیاز به رویکرد سیستم بزرگ عرضه شده توسط ماکروارگونومی را پیشنهاد می دهند. ماکروارگونومی، با تحلیل، طراحی و ارزیابی سیستم های کاری سرو کار دارد. در اینجا از کار تیمی برای اشاره به هر شکل از تلاش یا فعالیت انسانی، من جمله تفریح و سرگرمی و فراغت استفاده می شود.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> این سیستم ها مثل یک فرد که از ابزار دستی استفاده می کند، ساده یا مثل سازمان چندملیتی پیچیده هستند. سیستم کاری از دو یا چند نفر تشکیل می شود که با برخی اشکال(۱) طراحی شغل، (۲) سخت و افزار و یا نرم افزار، (۳) محیط داخلی، (۴) محیط خارجی، و (۵) یک طراحی سازمانی ( به عبارتی ساختار و فرایندهای سیستم کاری) در تعامل می باشند. طراحی شغل شامل ماژول های کاری، وظایف، دانش و مهارت و عواملی نظیر درجه خودمختاری، هویت، تنوع، معناداری، بازخورد، و فرصت تعامل اجتماعی می شود. سخت افزار به طور نمونه از ماشین ها یا ابزارها تشکیل می شود.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> در کنار نیاز به حضور در سیستم بزرگتر، می توان به نیاز به دستیابی به نتایج مهم و معنادار اشاره نمود. در این زمینه، به نظر می رسد ارگونومیست ها هماننددیگران، نیاز به توجیه هزینه مداخلاتشان دارند.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> ماکروارگونومی راهی برای کمک به این تعقیب می باشد. ماکروارگونومی با تحلیل، طراحی و ارزیابی سیستم های کاری سرو کار دارد. ازکلمه کار، در اینجا برای اشاره به هر شکل از تلاش یا فعالیت انسانی، من جمله تفریح و سرگرمی استفاده شده است. </font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> هدف استراتژی ماکروارگونومی ، بهینه سازی سیستم اجتماعی فنی و مطالعه اثر ساختارهای سازمانی بر رفتار انسان و ایمنی می باشد. ماکروارگونومی از اصول مدیریت کیفیت جامع اقتباس شده است ،بر شرایط مورد نیاز برای بهبود کل سیستم تاکید کرده و عمدتاً روی موارد زیر کار می کند: (۱) تعداد، آموزش و رضایتمندی پرسنل، (۲) کیفیت تجهیزات و تعمیر و نگهداشت تجهیزات، (۳) بهبود محیط فیزیکی، (۴) کیفیت فرایندهای کاری، و (۵) تولید اقتصادی که از لحاظ کیفیت و کمیت کافی می باشد. این تنها یک روش تحلیل نیست، بلکه رویکرد طراحی سیستم های اجتماعی فنی نیز به شمار می رود که ویژگیهای سیستمی ( مشترکاً با جنبه های فنی و سازمانی رفتار می کند )، مشارکتی، و مستمر بودن را به معرض نمایش می گذارد.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> در تکنولوژی ماکروارگونومی که تکنولوژی واسط انسان- سازمان- محیط- ماشین نامیده شده است، هر چهار جزء سیستم های اجتماعی فنی، در نظر گرفته شده اند، با این حال، در اینجا عمدتاً بر رابطه بین طراحی سازمانی با تکنولوژی بکاررفته در سیستم جهت بهینه سازی سیستم- تابع انسانی تاکید می شود. ماکروارگونومی به رویکرد سیستم اجتماعی فنی از بالا به پائین برای طراحی سیستم های کاری و کاربر طراحی کل سیستم کاری واسط های انسان- شغل، انسان- ماشین، و انسان- نرم افزار اتلاق می گردد.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">هرچند ارگونومیست های مختلف در مورد اهمیت رویکرد سیستم های درست نوشته بوده و عوامل سازمانی و مدیریت را در ارگونومی مد نظر قرار می دهند، اما شروع رسمی ماکروارگونومی به عنوان یک زیررشته قابل شناسایی ریشه در کار Human Factors Society’s Select Committee on Human Factors Futures ، ۲۰۰۰- ۱۹۸۰ داشت.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> برای اثربخش ظاهر شدن رشته عوامل انسانی/ ارگونومی، و واکنش پذیر بودن نسبت به نیازمندیهای قابل پیش بینی دو دهه آینده و بعد ازآن، یکپارچگی عوامل طراحی سازمان و مدیریت (ODAM) در تحقیق و عمل لازم و ضروری بود. در سال ۱۹۸۸، ODAM یکی از پنج موضوع اصلی دهمین کنگره IEA Triennial در سیدنی، استرالیا بود. برای کنگره های دوازدهم و سیزدهم، پیشنهادات مقاله بیشتری در مورد ماکروارگونومی و ODAM نسبت به موضوعات دیگر دریافت شد و آن یکی از سه موضوع برتر از لحاظ مقالات مطرح شده در کنگره چهاردهم به شمار می رفت. </font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br> در سال ۱۹۹۸، در پاسخ و واکنش به روش قابل ملاحظه، یافته های تحقیق و تجربه عمل توسعه یافته در سطح بین المللی در طول دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، Human Factors and Ergonomics Society ODAM Technical Group نامش را به گروه فنی ماکروارگونومی&nbsp;(Me TG) تغییر داد.</font></p> <p><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">منبع: <a href="http://tarjomefa.com/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" style="">تاثیر پذیری مهندسی انعطاف پذیری از عوامل ارگونومی کلان طراحی سازمان و مدیریت</a></font></p></div> text/html 2018-07-24T05:47:19+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی تعریف VIBEX به عنوان یک سیستم خبره http://tbanki-lrs.ir/post/38 <div class="postmeta"><div class="post-comment"><a href="http://tarjomefa.com/expert+system+vibex#respond"></a></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="post-thumb"><img src="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" height="200" width="230"></div> <div class="entry-content"> <h2 style="text-align: center;"><br></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;expert system</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">VIBEX پیشنهادی یک برنامه مشاوره مبتنی بر سیستم کامپیوتری است که براساس دانش عملی حوزه مسئله خاصی را بررسی می کند. VIBEX یک سیستم خبره می باشد که از توابع مختلفی پشتیبانی کرده و شماتیک سیستم در شکل ۱ نشان داده شده است. سیستم از دو برنامه تشکیل می شود، VIBEX-TBL و VIBEX-DT. از VIBEX-TBL برای پرس و جوی فرایند تشخیصی با استفاده از DTA با ماتریس علت- نتیجه استفاده می شود که ارتعاش و شرایط ماشین را نشان می دهد. همچنین این سیستم حاوی یک ادیتور یا ویرایشگر DTA می باشد که از آن برای ورود، تغییر و حذف اطلاعات ارتعاش استفاده می شود. از آنجایی که VIBEX-TBL دارای ۴۲ علت غیر عادی نهفته ارتعاش و ۳۱ نشانه ارتعاش طبق ۵ گروه اطلاعات ارتعاش می باشد، در نتیجه ازآن می توان مستقیماً برای تشخیص مسئله استفاده نمود. از VIBEX-DT برای پرس و جوی فرایند با استفاده از DT ساخته شده از طریق آموزش داده ها استفاده می شود. در VIBEX-DT، از مولد DT می توان مستقیماً و به راحتی برای ساخت DT جهت تشخیص ماشین آلات چرخشی با یک روش محاوره ای و شهودی استفاده نمود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><br> زمانی که از VIBEX-TBL برای تشخیص علل ارتعاش پیچیده استفاده می شود، مفید ظاهر شده و یک حسن دارد، زیرا VIBEX-DT می تواند علل ارتعاش را تعیین و معیارها را محدود نماید. سیستم های مرکب مکملی برای یکدیگر می باشند. برنامه سیستم روی پلتفرم ویندوز اجرا و دارای رابط یا واسط کاربری راحتی می باشد. از Visual Basic و ++ Visual C برای توسعه سیستم تشخیصی استفاده گردید.<br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-8984" src="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2016/04/expert-system-300x177.png" alt="expert system" srcset="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2016/04/expert-system-300x177.png 300w, http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2016/04/expert-system.png 506w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" height="177" width="300"></p></div> text/html 2018-03-22T05:46:44+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی کنترل همروندی چیست؟ (Concurrency Control) http://tbanki-lrs.ir/post/37 <div class="sitecontent-area"> <section class="site-main"> <article id="post-8990" class="single-post post-8990 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-1036 category-1030 category-207 category-813 tag-213"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><br></h1> </header> <div class="postmeta"> <div class="post-date"><br></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="post-thumb"><img src="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer2.jpg 200w, http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer2-150x150.jpg 150w, http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer2-54x54.jpg 54w, http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2015/11/computer2-69x69.jpg 69w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" height="200" width="200"></div> <div class="entry-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">تعریف کنترل همروندی</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">Concurrency Control</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسئله کنترل همروندی، به هماهنگی دسترسی های همزمان به پایگاه داده در سیستم مدیریت چند کاربردی (DBMS) اتلاق می گردد. کنترل همروندی به کاربران اجازه دسترسی به پایگاه داده به شیوه برنامه ریزی شده چندگانه را می دهد و در عین حال، خطا و اشتباهی که هر کاربر به تنهایی روی سیستم تخصیص داده شده اجرا می کند را حفظ می نماید. مشکل فنی اصلی در نیل به این هدف، پیشگیری ازاختلال در به روزرسانی پایگاه داده توسط یک کاربر با بازیابی پایگاه داده و به روزرسانی های انجام شده توسط کاربر دیگر می باشد. مسئله کنترل همروندی در DDBMS توزیع شده بدتر می شودزیرا (۱) کاربران به داده های ذخیره شده در بسیاری از کامپیوترهای مختلف در سیستم توزیع شده دسترسی دارندو (۲) مکانیزم کنترل همروندی در یک کامپیوتر را نمی توان به صورت لحظه ای تصدیق نمود. زیرا کنترل همروندی پایگاه داده توزیع شده یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین حوزه ها در سیستم های پایگاه داده است. نرم افزار بلادرنگ برای برنامه های کاربردی مطمئن و بحرانی کنترل همروندی در پایگاه داده توزیع شده لازم و ضروری می باشد. سیستم های بلادرنگ در اینجا نقش غالبی ایفا می کنند، در اینجا تعداد زیادی از برنامه های کاربردی شامل وظایف بلادرنگ می باشند که اغلب با اشکالات مهمی از لحاظ هزینه و زمان تلفات روبرو می باشند. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br> در مطالعات اخیر، کارهای پژوهشی زیادی به روشها و مکانیزم های کنترل همروندی تخصیص داده شده است، زیرا برای حفظ قابلیت اعتماد و پایداری پایگاه داده توزیع شده بلادرنگ به آنها نیاز می باشد، چرا که آنها ویژگیهای مختلفی از برنامه های کاربردی بلادرنگ بکاررفته در پایگاه داده توزیع شده را به صورت سری قرار می دهند که به موارد زیر کمک می کنند: (۱) توصیف داده ها (ابرداده)، (۲) حفظ درستی و یکپارچگی داده ها، (۳) دسترسی کارآمد به داده ها و (۴) اجرای درست تراکنش ها علی رغم همروندی و خرابی. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br> از لحاظ سنتی، پایگاههای داده با داده های بادوام سرو کار دارند. تراکنش های اصلی که به داده ها دسترسی داشته و سازگاری آنها را حفظ می کنند. هدف تراکنش و روشهای پردازش پرس و جو انتخابی در پایگاههای داده، دستیابی به کارایی و زمان پاسخ خوب جهت تضمین عملکرد بهتر می باشد. بر عکس، سیستم های پایگاه داده بلادرنگ می توانند با داده های زمانی نیز سرو کار داشته باشند ( به عبارتی داده های زمان بندی شده بعد از یک زمان خاص). اختلاف مهم آن است که هدف سیستم های پایگاه داده بلادرنگ، تامین محدودیت های زمانی تراکنش ها می باشد. همچنین شایان توجه است بلادرنگ الزاماً به معنای سریع نیست. بلادرنگ به معنای نیاز به مدیریت محدودیت های زمان طبقاتی به شیوه ای قابل پیش بینی یعنی استفاده از روشهای آگاه از زمان برای مقابله با موعدها و ضرب العجل ها یا محدودیت های دوره ای بودن مرتبط با وظایف و تراکنش ها می باشد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br> این کار نیاز به روشهای کنترل همروندی پیچیده در سیستم های پایگاه داده توزیع شده بلادرنگ را بزرگ می کند. بنابراین رویکرد جدیدی برای کنترل همروندی خوشبینانه جدید مطرح شده است که براساس دوباره کاری روی حجم کار فعلی عمل می کند. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><br> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> هر تراکنش پایگاه داده با قواعد ACID مطابقت دارد؛ تعداد اتم ها،سازگاری، جدایی، و دوام. بسته به تیپ های تراکنش، سطح موازی گرایی و سایر عوامل، مکانیزم های کنترل همروندی متفاوتی پیاده می شوند. a) کنترل همروندی بدبینانه: اگر بیش از یک تراکنش برای به روزرسانی داده ها در یک زمان مورد انتظار باشد، آنگاه داده ها را قفل کرده و از عملیات های به روزرسانی همپوشان تراکنش ها جهت دسترسی به داده های یکسان جلوگیری کنید، اما به عملیات های خواندن اجازه دسترسی به داده های قفل شده را دهید. B) کنترل همروندی خوشبینانه: تاخیر این مسئله را چک می کند که آیا تراکنش قواعد ACID برای حالت ارتکاب، جهت پیشگیری از نقض و تخلف را تامین می کند یا خیر.</span></span></p></div></article></section></div> text/html 2017-08-24T10:28:33+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی بازاریابی اینترنتی برای آژانسهای هواپیمایی http://tbanki-lrs.ir/post/35 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>بازاریابی اینترنتی برای آژانسهای هواپیمایی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">سفر و گردشگری و <A href="https://www.eligasht.com/flight/">بلیط هواپیما</A> و <A href="https://www.eligasht.com/hotel/">رزرو هتل</A> همواره از کسب و کارهای مهم در کشور ما بوده است. درست است که ما کمتر توریست خارجی داشته ایم، اما گردشگری در فرهنگ ما ایرانی ها با وجود شرایط اقتصادی ویژه ای که داریم، جایگاه مهمی دارد. اما شکل کسب و کارهای حوزه گردشگری مدتهاست که تغییر جدی داشته است. <A href="http://irmarketing.net/">بازاریابی اینترنتی</A> این روزهای اصلی ترین روش بازاریابی برای صاحبان این کسب و کارهاست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">سید حمیدرضا عظیمی مشاور بازاریابی اینترنتی در مورد این موضوع گفت : طی سالهای گذشته بسیاری از آژانسهای مسافرتی ترجیح داده اند که محل کار خود را از خیابانهای پر رفت و آمد به محلهای دیگری منتقل کنند، در حالی که در سالهای گذشته یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی موفقیت یک آژانس تابلوی شهریِ آنها و محل حضور آنها بود، اما اکنون گوگل، وبسایت، تلگرام، اینستاگرم و .... نقش مهمی در این موفقیت برای آژانسهای مسافرتی دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><A href="http://irmarketing.net/"><SPAN dir=ltr><IMG alt="بازاریابی اینترنتی" src="http://s8.picofile.com/file/8304374942/social_media.png" width=659 height=659></SPAN></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">ابزارهای بازاریابی اینترنتی می تواند نقش مهمی در موفقیت کسب و کارهای مربوط به گردشگری و ... داشته باشد، این ابزارها هر چند محدود به موارد زیر نیستند، اما اینها از مهمترین ابزارهای بازاریابی اینترنتی محسوب می شوند :</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی در موتورهای جستجو و سئو</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی ایمیلی (<SPAN dir=ltr>Email Marketing</SPAN>)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی و تبلیغ در گوگل</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی در شبکه های اجتماعی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">به هر شکل به نظر می رسد این روند حرکت به سمت فضای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ تنها محدود به آژانسهای مسافرتی و هتلها و ایرلاینها برای فروش بلیط نمی شود و در بسیاری دیگر از کسب و کارهای همین شرایط حکم فرماست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">نقش اینترنت در فضای کسب و کار نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار است که لازم است صاحبان کسب و کار ضمن آشنایی بیشتر با بازاریابی اینترنتی این موضوع را در صدر اقدامات خود در زمینه بازاریابی و تبلیغات قرار دهند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">اینترنت می تواند به عنوان یک رسانه (<SPAN dir=ltr>Media</SPAN>) نه تنها کار اطلاع رسانی را برای جذب مخاطب و افزایش آگاهی انجام دهد، بلکه می تواند نقش مهمی در فروش و افزایش تراکنشهای مالی برای صاحبان کسب و کارها داشته باشد. هر چند دانشگاه های ما کمتر در این زمینه آموزشی ارائه می دهند اما آموزشگاه های آزاد کلاسهای موثر&nbsp; و خوبی را در همین زمینه برگزار می نمایند که پیشنهاد می شود در این دوره های شرکت نمایید.</SPAN></P> text/html 2016-01-11T08:45:05+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی جلوه‌هایی از سیره حکومتی پیامبر(ص) http://tbanki-lrs.ir/post/11 پیامبر اکرم(ص) در حکومتشان بر دل‌ها حکومت کردند و زمامداریشان به دور از صدور فرامین خشک و بی‌روح و بدون پشتوانه اجرایی بود. ایشان برخلاف رسم حکومت‌های مادی از مسندنشینی و عدم مردمداری و فرمان دادن آمرانه و حاکمانه صِرف، بری بوده و در عمل زندگی مردم را با دستورات الهی و اسلامی ممزوج می‌نمودند.<br> <br> حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران در 28 مهر 1368 که مقارن با میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) بود، توضیحات مفصل و مبسوطی در مورد مهرورزی و جنبه‌های عاطفی و ارزشیِ سیرت حکومتی رسول الله فرمودند.<br> <br> ایشان در طلیعه این بحث فرمودند:<br> <br> «بحثى را كه امروز در خطبه‌ اول مطرح خواهم كرد، نگاهى اجمالى و كلى به سیره‌ رسول خداست. در ابتدا لازم است ولادت باسعادت آن بزرگوار و سبط معظّم او - امام صادق(علیه‌الصّلاه والسّلام) - را به همه‌ شما و ملت ایران و همه‌ ملت‌هاى مسلمان تبریك عرض كنم. نكته‌اى كه امروز در بحث زندگى رسول اكرم(ص) مورد نظر من مى‌باشد، عبارت از این مطلب است كه پیامبر اسلام براى آن‌كه ارزشها و اخلاق اسلامى كاملاً در جامعه جا بیفتد و با روح و عقاید و زندگى مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضاى زندگى را با ارزش‌هاى اسلامى آغشته مى‌كرد.<br> <br> یك وقت كسى دستور مى‌دهد یا توصیه مى‌كند كه مثلاً مردم حسن خلق و گذشت و صبر و استقامت در راه خدا داشته باشند و ظلم نكنند و دنبال اقامه‌ عدل و داد باشند؛ یعنى توصیه و دستور دادن و تعلیم دادن مطرح است - كه البته كار لازمى است و پیامبر اسلام هم تعلیم مى‌داد یعلّمهم و درس معرفت و زندگى به مردم مى‌آموخت - اما یك وقت مطلب از یاد دادن بالاتر است؛ یعنى معلم كارى مى‌كند و رفتارى در پیش مى‌گیرد كه این اخلاق و وظیفه‌ اسلامى، در جامعه به شكل رنگ ثابت درمى‌آید، با عقاید غلط مردم به مقابله برمى‌خیزد، با احساسات جاهلى و ته‌مانده‌هاى رسوب كرده‌ اخلاق غیراسلامى مبارزه مى‌كند و مقابل مى‌شود، به جامعه و مردم شوك وارد مى‌كند و در مقاطع مناسب و با روش‌هاى مناسب، كارى مى‌كند كه فضاى جامعه و محیط زندگى مردم، با این صفت و اخلاق و روش خوب كاملاً ممزوج مى‌شود.<br> <br> اگر یك جامعه بخواهد رشد كند و اخلاق صحیح اسلامى را در خود به ‌وجود آورد، محتاج همین روش است. شاید در چند آیه‌ قرآن‌ كه «یزكّیهم» پس از «یعلّمهم» یا قبل از آن بیان شده است، مراد از تزكیه در این آیات همین مطلب باشد؛ یعنى پاك كردن و طاهر كردن و پیراسته كردن مردم؛ مثل طبیبى كه به مریض خود فقط نمى‌گوید این كار را بكن و این كار را نكن، بلكه او را در محل مخصوصى قرار مى‌دهد و آنچه را كه او لازم دارد، به او مى‌دهد و مى‌خوراند و آنچه كه براى او مضر است، از او باز مى‌گیرد. پیامبر اكرم(ص)، چنین وضعیت و روشى را در طول بیست‌وسه سال نبوّت دنبال مى‌كردند؛ مخصوصاً در ده سالى كه در مدینه زندگى مى‌كردند و دوران حاكمیت اسلام و تشكیل حكومت اسلامى بود.<br> <br> من، چند مثال و نمونه را آماده كرده‌ام تا مطرح بكنم. این، براى امروز ما در نظام اسلامى خیلى مهم است؛ هم براى آحاد مردم و هم به‌خصوص براى مسئولان و كسانى كه با جمعى سر و كار دارند و مجموعه‌اى از مردم به دهان آنها نگاه مى‌كنند و به حرف آنها گوش مى‌دهند. ما باید توجه كنیم كه اگر بخواهیم آن ته‌مانده‌ها و پس‌مانده‌هاى اخلاق دوران طاغوت را - كه براى رشد و تعالى ما بسیار هم مضر است - از خودمان دور كنیم و بزداییم، چاره‌اى نیست جز اینكه در زندگى خود، همین روش‌هاى رسول اكرم(ص) را با شجاعت و قاطعیت عمل كنیم.»<br> <br> ایجاد فضاى سالم در محیط زندگى مردم<br> <br> رهبر انقلاب نخستین مثال بحثشان را به خصیصه و شاخصِ «ایجاد فضاى سالم و دور از تعصب‌هاى جاهلانه در محیط زندگى مردم» اختصاص دادند و نمونه‌هایی برای این شاخص ذکر فرمودند.<br> <br> ایشان فرمودند:<br> <br> «یك مثال، به ایجاد فضاى سالم و دور از تعصب‌هاى جاهلانه در محیط زندگى مردم مربوط است. مى‌دانید كه همه‌ ملت‌ها همین‌طور هستند و جز افرادى كه از لحاظ معرفت، به سطح خیلى بالایى رسیده باشند، وضعشان این‌گونه است كه در موارد زیادى تعصبات و غرض‌ها و مرض‌ها و حقدها و امثال آن، بر زندگى آنها حكومت مى‌كند و مردم را از رفتار عادلانه و حق باز مى‌دارد و فضا را فضاى ناسالم مى‌كند.<br> <br> باید این فضا را سالم كرد. براى ایجاد فضاى سالم و ایجاد خوشبینى میان مردم، رسول اكرم(ص) غیر از توصیه‌هایى كه داشتند، روش‌هایى را هم اعمال مى‌كردند. به‌خصوص در آن دوران كه این مسئله بسیار مهم بود؛ چون اعراب جاهلى بین خودشان و نسبت به هم، حقدها و سوءظن‌هاى زیاد و تعصبات قبیله‌اى و فامیلى بسیارى داشتند و پیامبر اكرم(ص) باید اینها را از دل‌هاى مؤمنین بیرون مى‌كشید و دل‌هاى آنها را نسبت به یكدیگر پاك و صاف و روشن مى‌كرد.<br> <br> روایتى از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمود: «لایبلغنى احد منكم عن احد من اصحابى شیئا فانّى احبّ ان اخرج الیكم و انا سلیم‌الصّدر». پیش پیامبر مى‌آمدند و از یكدیگر بدگویى مى‌كردند و چیزهایى را درباره‌ یكدیگر مى‌گفتند؛ گاهى راست و گاهى هم خلاف واقع. پیامبر اكرم(ص) به مردم فرمودند: هیچ‌كس درباره‌ اصحابم به من چیزى نگوید. دائماً نزد من نیایید و از همدیگر بدگویى كنید. من مایلم وقتى كه میان مردم ظاهر مى‌شوم و به میان اصحاب خود مى‌روم، «سلیم‌الصّدر» باشم؛ یعنى با سینه‌ صاف و پاك و بدون هیچ‌گونه سابقه و بدبینى به میان مسلمان‌ها بروم.<br> <br> این، سخنى از پیامبر و دستورى درباره‌ مسلمان‌ها نسبت به شخص آن حضرت است. ببینید چه‌قدر این رفتار رسول اكرم(ص) كمك مى‌كند به اینكه مسلمان‌ها احساس كنند كه در جامعه و محیط اسلامى، باید بدون سوءظن و با خوشبینى با افراد برخورد كرد. در روایات داریم كه وقتى حاكمیت با شر و فساد است، به هر چیزى سوءظن داشته باشید؛ اما وقتى حاكمیت با خیر و صلاح در جامعه است، سوءظن‌ها را رها كنید، به یكدیگر حسن‌ظن داشته باشید، حرفهاى هم را با چشم قبول بنگرید و گوش كنید، بدی‌هاى یكدیگر را نبینید و خوبی‌هاى هم را مشاهده كنید.<br> <br> بین مسلمان‌ها رسم بود كه نزد پیامبر(ص) مى‌آمدند و دَرِ گوش آن حضرت حرف‌هایى مى‌زدند و به صورت نجوا، حدیث مخفى و محرمانه‌اى را مى‌گفتند كه آیه‌ شریفه نازل شد و مردم را از نجوا و دَرِگوشى با پیامبر نهى كرد؛ چون در دیگر مسلمان‌ها ایجاد سوءظن مى‌كرد.»<br> text/html 2015-11-30T12:26:29+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی اینترنشنال بیزینس تایمز: روز اجرای توافق هسته‌ای ممکن است عقب بیافتد http://tbanki-lrs.ir/post/8 <p class="rtejustify">&nbsp; پایگاه خبری اینترناشنال <a href="http://www.ibtimes.com/iran-nuclear-deal-implementation-day-could-be-pushed-back-some-companies-already-2203305?">بیزینس تایمز</a> در گزارشی نوشت؛ درحالیکه ایران هزاران سانتریفیوژ خود را غیرفعال کرده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در حال بررسی فعالیتهای گذشته هسته‌ای این کشور و اتهامات مربوط به آن است.</p> <p class="rtejustify"> این گزارش افزود؛ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که ایران گام آخر توافق هسته‌ای را اجرا نخواهد کرد مگر اینکه آژانس پرونده موسوم به فعالیتهای گذشته برنامه هسته‌ای ایران را ببندد.</p> <p class="rtejustify"> این اعلامیه احتمالا اجرای توافق و متعاقب آن لغو تحریمها که بسیاری از شرکتهای خارجی منتظر آن هستند را به عقب خواهد انداخت.</p> <p class="rtejustify"> ظریف گفت: ما همیشه گفته‌ایم که مسائل مربوط به گذشته فعالیتهای هسته‌ای ایران بی اساس و بی اعتبار است. بستن موضوع پی ام دی لازمه اجرای برجام است.</p> <p class="rtejustify"> بیزینس تایمز نوشت: از زمان حصول توافق در تابستان بسیاری از شرکتهای خارجی در تدارک ورود به بازار ایران هستند و حتی پیش قراردادهایی نیز با طرف ایرانی تنظیم کرده‌اند. با این حال هنوز این شرکتها اجازه ورود و تجارت با ایران را ندارند تا روز اجرای توافق که مصادف با شروع لغو تحریمها است آغاز شود.</p> <p class="rtejustify"> براساس این گزارش، روز اجرای توافق نیز زمانی می‌آید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران همه گامهای لازم که در توافق هسته‌ای پیش بینی شده را برداشته است.</p> <p class="rtejustify"> با این حال بیزینس تایم مدعی شد که بعضی از شرکتهای خارجی از چندی قبل تجارت با ایران را آغاز کرده‌اند که نقض قوانین تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.</p> <p class="rtejustify"> این گزارش افزود: هنوز مشخص نیست که طرفین توافق چه زمانی روز اجرای توافق هسته‌ای را اعلام می‌کنند. مقامات آمریکایی می‌گویند که این زمان ممکن است در ماه ژانویه باشد اما اگر ایران بخواهد بدون بسته شدن پی ام دی به جلو حرکت کند روز اجرای توافق ممکن است به تاخیر بیافتد.</p> text/html 2015-11-30T12:26:05+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی جنگ نرم، شلیک به افکار عمومی http://tbanki-lrs.ir/post/7 <dl class="article-info"><dd class="hits">بازدید: 56 </dd> </dl> <div id="doc_div1Img"> <img alt="جنگ نرم، شلیک به افکار عمومی" id="docBigImg" src="http://www.islamtimes.org/images/docs/000497/n00497282-b.jpg" title="جنگ نرم، شلیک به افکار عمومی" align="top " border="0" height="218" hspace="0" vspace="0" width="324">جنگ نرم یا تبلیغات رسانه‌ای و روانی که افکار عمومی را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری و استفاده از زور جامعه را به شکست و انفعال می‌کشاند قدمتی به اندازه تاریخ حیات بشری دارد.<br> <br> هرچند که در قرن 21 جنگ نرم اهمیت دوچندانی پیدا کرده و برخی کشورها بدون پرداخت هزینه‌ای به اهداف خود با اتکا به جنگ نرم می‌پردازند اما هنوز هم برخی از کشورها برای تأمین اهداف سیاست خارجی و رسیدن به منافع خود از جنگ سخت یا Hard war استفاده می‌کنند تا به خیال خود بیشترین منافع را به دست آورند و قدرت خود را به نمایش بگذارند.<br> <br> اما به کارگیری جنگ نرم در کنار جنگ سخت از دستاوردهای پست مدرنیسم و دوران جدید است که رسیدن به منافع را به حداکثر می‌رساند.<br> <br> بمباران تبلیغاتی در کنار بمباران هوایی نه‌تنها ساختارهای جامعه مورد هدف را تغییر خواهد داد بلکه موجب خواهد شد که قالب‌های ماهوی و ساختاری سیاسی آن جامعه کاملا دگرگون شود و زمینه برای تسلط قدرت مهاجم فراهم گردد.<br> <br> دشمنان در جنگ نرم زمینه را برای پذیرش تهاجم بیگانه فراهم ساخته و زمینه‌های بروز بحران و درگیری‌های داخلی را فراهم می‌سازند.<br> <br> در جنگ‌ها و بحران‌های عصر حاضر مسئله تهاجم ژئوپلیتیکی و سرزمینی دیگر همچون گذشته اهمیت ندارد و مرزهای جغرافیایی تغییر نمی‌کنند چرا که آنچه تغییر می‌کند افکار، اندیشه و هویت جامعه هدف و حتی جوامع دیگر برای دستیابی به اهداف جنگ‌های کلاسیک و سنتی است. در طول چهارسالی که از بحران سوریه می‌گذرد آنچه که واضح و آشکار است نقش رسانه‌ها در هدایت این بحران به نفع خواسته‌های کشورهای غربی است.<br> <br> در واقع یک حقیقت کاملا قابل مشاهده در این کشور به چشم می‌خورد و آن اینکه رسانه‌های غربی حقایق را در مورد بحران سوریه آشکار نکرده‌اند، افکار عمومی غرب بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه را می‌شناسد اما نمی‌داند چرا کشورهای غربی خواستار برکناری او هستند. مردم آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌دانند که تروریست‌ها از بیش از 70 کشور جهان دراین کشور مسلمان مشغول قتل‌عام و نسل‌کشی هستند. نمی‌دانند چرا مردم سوریه از کشورشان مهاجرت می‌کنند و در بدترین شرایط انسانی خود را به خارج از مرزها می‌رسانند.<br> <br> عده کمی هم که از شرایط و تحولات سوریه باخبرند تصور می‌کنند که شهروندان این کشور از نظام سوریه فرار می‌کنند...!<br> <br> اما حقیقت این است که امپریالیسم غرب بحران انسانی را در سوریه آفریده و از آن به نفع خود استفاده می‌کند، در حالی که افکار عمومی غرب از نیت واقعی سردمداران خود بی‌خبر است.<br> <br> قدرت‌های غربی از گسترش دامنه بحران در سوریه نفع می‌برند و این موضوع در راستای منافع سیاسی آنهاست. آنان از طریق دخالت‌ نظامی قتل و کشتار مردم بی‌گناه سوریه به منافع خود می‌رسند و کسی حق اعتراض به آنها را ندارد.<br> <br> قدرت‌های غربی نه‌تنها تروریست‌های تکفیری را در این کشور حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را در اختیار آنها می‌گذارند بلکه هنر خوب کشتن و دانش استفاده از سلاح‌های شیمیایی رانیز به آنها می‌آموزند.<br> <br> پایگاه خبری Information clearing house به این واقعیت اشاره کرده و اذعان می‌کند که ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین حامی تروریست‌ها در سوریه است و همه گروه‌های تروریستی اعم از داعش، القاعده، جبهه النصره و گروه‌های دیگر را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.<br> <br> به نوشته این پایگاه خبری اصطلاح «مخالفان میانه‌رو» یا «ارتش آزاد سوریه» ساخته و پرداخته خود آمریکا است تا از این طریق بتوانند مردم را فریب دهد و چنین وانمود کند که همه گروه‌های مسلح تروریست‌ نیستند بلکه مخالفانی هستند که خواستار سرنگونی نظام بشار اسد هستند. در واقع به نوشته این سایت خبری تحلیلی، نظامیان آمریکایی فقط به تروریست‌ها آموزش‌های نظامی و تسلیحاتی نمی‌دهند بلکه با روح و روان آنها هم سروکار دارند و هویت آنان را تغییر می‌دهند تا از کشتن افراد بی‌گناه احساس پشیمانی نکنند.<br> <br> جنگ‌ها بر پایه دروغ و تزویر بنا شده‌اند تا بتوانند حمایت افکار عمومی را به دست آورند یا حداقل بتوانند مخالفان کمتری داشته باشند.<br> <br> عده‌ای از تحلیلگران نظامی معتقدند اگر آمریکا توجه کافی به واقعیات خاورمیانه نشان می‌داد یاحداقل تحولات پس از خیزش‌های مردمی در سال2011 را به دقت بررسی می‌کرد اکنون شاهد حضور روسیه در سوریه نبودیم.<br> <br> روسیه در کمال بهت و ناباوری باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا وارد سوریه شد و طراحان و تئوریسین‌های آمریکایی را مات و مبهوت کرد بدون اینکه اوباما بتواند از بازی کثیفی که در سوریه به نمایش گذاشته بود خارج شود و به نفع خود بهره‌برداری نماید.<br> <br> مقامات آمریکایی می‌گویند یکی از دلایل عمده شکست و رسوایی ایالات متحده نداشتن یک سیاست و استراتژی خاص در سوریه بود.<br> <br> آمریکایی‌ها تا آنجا که می‌توانستند به تروریست‌ها کمک کردند و پول، سلاح، امکانات، آموزش و تجهیزات به آنها تزریق کردند بدون اینکه از پیامدهای این اقدام باخبر باشند و بدانند که این اقدامات آیا به نفع ‌آنها تمام خواهد شد یا به ضرر آنها؟<br> <br> در همین رابطه دو مقام وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کردند که آمریکا درباره سوریه دروغ گفته و باز هم می‌گوید و این دروغ‌ها و فریب‌ها پایانی ندارد.<br> <br> این دو مقام آمریکایی همچنین اعتراف کردند که واشنگتن افکار عمومی خود را فریب داده و مدعی شده که روس‌ها در حملات هوایی خود فقط شهروندان غیرنظامی و بی‌گناه را هدف قرار داده‌اند و هدف کرملین از حمله به سوریه، مبارزه با تروریست‌ها نبوده بلکه محافظت از نظام بشاراسد بوده است.<br> <br> به اعتقاد تحلیلگران، فریب افکار عمومی از سوی دولتمردان آمریکایی کار چندان مشکلی نیست. کافی است این ماموریت به رسانه‌ها داده شود تا آنها رسالت دروغگویی و فریب و جنگ‌نرم را به خوبی عهده‌دار شوند.<br> <br> رسانه‌های غربی مدعی آزاداندیشی، رعایت دموکراسی و حقوق‌بشر هستند اما واقعیت این است که آنها حقایق را پنهان می‌کنند و اعمال غیرانسانی و ضدحقوق‌بشری دولت‌های خود را توجیه می‌کنند. سوریه یکی از کشورهای آرام و امن خاورمیانه محسوب می‌شود و به غیر از درگیری‌هایی که با رژیم صهیونیستی بر سر مناطق مرزی داشت در این کشور خبری از جنگ، نزاع و درگیری قومی یا مذهبی وجود نداشت اما از وقتی این کشور در صف کشورهای حامی مقاومت اسلامی قرار گرفت مورد هجمه کشورهای غربی قرار گرفت و برای تغییر نظام این کشور تروریست‌ها از ده‌ها کشور روانه سوریه شدند و به قتل و کشتار مردم پرداختند؟!<br> <br> در کنار اقدامات نظامی و مداخله نظامی کشورهای غربی علیه نظام بشاراسد رسانه‌های غربی هم جنگ نرم خود را آغاز کردند و تا به حال ادامه داده‌اند.<br> <br> مسئله جالب اینجاست که به غیر از رسانه‌های غربی، کوشش برخی رسانه‌های منطقه‌ای از جمله العربیه و الجزیره در انعکاس دروغین تحولات سوریه قابل توجه و تعمق است.<br> <br> در مورد بحران سوریه، الجزیره و العربیه نقش محوری دارند و عملیات روانی را رهبری می‌کنند. برخی رسانه‌های غربی مانند سی.ان‌ان، فاکس‌نیوز، اسکای نیوز، بی.بی.سی و دیگر رسانه‌های غربی نیز نقش مهمی در جنگ نرم و توجیه افکار عمومی دارند.<br> <br> تبلیغاتی که این رسانه‌ها بر علیه نظام حاکم در سوریه به راه انداختند در طول تاریخ بر علیه هیچ دولتی به راه انداخته نشده است.<br> <br> تحلیلگران معتقدند در سوریه بیشتر از این که گلوله شلیک شود فیلم و حرف و تصویر شلیک می‌شود.<br> <br> نمونه بارز جعل واقعیات توسط این رسانه‌ها مسئله به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی نیروهای دولتی سوریه بود که پس از تبلیغات بسیار و هیاهوهای تبلیغاتی ثابت شد که تروریست‌های تفکیری از سلاح‌های شیمیایی ارسال شده از سوی کشورهای غربی استفاده کرده‌اند و مردم بی‌گناه را قتل‌عام کرده‌اند.<br> <br> رسانه‌ها می‌توانند با تحریف واقعیات، بحرانی را بحرانی‌تر سازند یا با هشدار در مورد وضعیت موجود از وقوع بحران جلوگیری کنند در واقع نقش و کارکرد رسانه با ماموریتی که به آن محول می‌شود ارتباط مستقیم دارد.<br> <br> رسانه‌ها تریبون نظام‌های سیاسی هستند و می‌توانند به تشدید بحران یا تضعیف بحران کمک کنند.<br> <br> در هر صورت رسانه‌ها در حفظ و تحکیم وفاق ملی چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه به لحاظ نرم‌افزاری تاثیر فراوانی دارند و همان‌گونه که در تضعیف پایه‌های امنیتی موثرند می‌توانند در ایجاد و تحکیم آن نیز سهم بسزایی داشته باشند.</div> <ul class="pagenav"> <li class="pagenav-next"><br></li></ul> text/html 2015-11-30T12:23:31+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی نگاهی به احتمالات و تبعات واقعه "13 نوامبر" در فرانسه http://tbanki-lrs.ir/post/4 <dl class="article-info"><dd class="hits">بازدید: 58 </dd> </dl> <div id="doc_div1Img"> <img alt="نگاهی به احتمالات و تبعات واقعه &quot;13 نوامبر&quot; در فرانسه" id="docBigImg" src="http://www.islamtimes.org/images/docs/000497/n00497751-b.jpg" title="نگاهی به احتمالات و تبعات واقعه &quot;13 نوامبر&quot; در فرانسه" align="top " border="0" height="197" hspace="0" vspace="0" width="293">انفجارهای پاریس نشان داد دنیای امروز به هم پیوسته است. اگر نقطه‌ای ناامن باشد این موضوع به نقاط دیگر نیز تسری می‌یابد و این تصور که آتش در یک منطقه محدود می ماند باطل شده است.<br> <br> &nbsp;<br> مشهورترین نمونه در تاریخ معاصر واقعه 11 سپتامبر 2001 است که آمریکایی ها نیز طعم تروریسم را چشیدند.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; در حالی که تنها چند ساعت از واقعه تروریستی پاریس می‌گذرد و اطلاعات کامل نشده قضاوت درباره چرایی و آمران و عاملان زود است و طبعا نگاه‌ها در وهله نخست متوجه «داعش» است و این که این عملیات را به قصد انتقام از فرانسوی‌ها در حملات آنها به داعش انجام داده‌اند با این احتمال جدی که شخص رییس جمهوری فرانسه هدف بوده که برای تماشای مسابقه فوتبال تیم ملی کشور خود و آلمان به ورزشگاه رفته بود.<br> <br> &nbsp;<br> عجالتا همین که این اتفاق قبل از سفر رییس جمهوری ایران به پاریس رخ داده و آسیبی متوجه هیات ایرانی&nbsp; نشده جای شُکر دارد هر چند که قربانی شدن انسان ها چه در قلب توسعه یافته ترین شهر اروپا و چه در حاشیه عقب افتاده ترین کشور جهان مایه تاسف است.<br> <br> &nbsp;<br> به این بهانه چند نکته را بر پایه اطلاعات محدود منتشره در ساعات اولیه می‌توان یادآور شد:<br> <br> &nbsp;<br> 1- این احتمال وجود دارد که برخی رسانه های غربی بخواهند انگشت اتهام را متوجه اقلیت مسلمان شهروند فرانسه یا مهاجران کنند و موجی از مسلمان‌ستیزی یا مهاجر‌کُشی در فرانسه به راه افتد. واقعیت اما این است که احتمال دخالت هر شخص و هر گروهی وجود دارد. تروریست ها می توانند از هر قوم و نژاد و حتی مسلمان باشند اما باید دید اقدام آنان وجه ایدیولولوژیک داشته یا قیام و اقدام حاشیه علیه متن بوده است.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; حاشیه نشینان احساس تبعیض می‌کنند و اکنون فرصت و مجالی به دست آورده‌اند تا انتقام بگیرند. این حاشیه‌نشینان می‌توانند از هر ملیت و با هر مذهبی باشند. این رویکرد اخلاقی نیست که اگر نام عربی یا اسلامی داشتند بر این موضوع تاکید شود یا اگر شهروند خودشان بود بگویند شخص دیوانه بوده است!<br> <br> &nbsp;<br> 2- همین چند روز پیش در بیروت ده‌ها نفر بر اثر انفجار کشته شدند. انعکاس خبری آن اما به این اندازه نبود. یا چندی پیش چند هزار نفر در منا قربانی شدند که هر چند عملیات تروریستی نبود اما به هر حال کثیری از مردمان ملل مختلف جان خود را از دست دادند.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; مقایسه نوع انعکاس این خبرها نشان می‌دهد که در رسانه های غالب و مسلط دنیا صرفا جان انسان‌ها ارزش خبری ندارد و چنانچه ترور و کشتار در پاریس رخ داده باشد اهمیت بیشتری دارد تا مثلا بیروت یا شهری در افغانستان.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; در مورد اخیر می توان اهمیت حادثه را ناشی از حضور رییس جمهوری فرانسه در ورزشگاه و زنجیره ای از عملیات تروریستی در پاریس و سابقه حمله به دفتر یک مجله یا موج مهاجرت به اروپا دانست که حساسیت هایی را ایجاد کرده است اما به هر رو انکار نمی توان کرد که آن قدر که به شهری چون پاریس یا لندن توجه می کنند در قبال دیگر حوادث دنیا حساس نیستند و این دوگانگی از واقعیت تلخی حکایت می کند که همانا بی عدالتی در عرصه های مختلف است. همان بی عدالتی که موجب جذب عده ای به گروه های تروریستی شده است.<br> <br> &nbsp;<br> 3- پیام سریع و صریح رییس جمهوری ایران به رییس جمهوری فرانسه یادآور پیام رییس جمهوری وقت ایران در شهریور 1380 است که زودتر از بسیاری از متحدان آمریکا حمله به برج های دوقلو در نیویورک را محکوم کرد. در آن زمان البته جو احساسی هم ایجاد شد و عده ای از جوانان شمع در دست در میدان محسنی تهران تجمع و با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کردند.<br> <br> &nbsp;<br> این بار البته بعید است جوانانی مقابل سفارت فرانسه بروند اما همین که این اتفاق در آستانه سفر حسن روحانی به اروپا رخ داد و رییس جمهوری ایران در زمره نخستین محکوم کنندگان بود و در عین حال یادآور شد که ایران خود نیز قربانی تروریسم بوده است نقش و اهمیت ایران را بیش از پیش در منطقه به رخ می کشد و انگشت اتهام را دور می سازد.<br> <br> &nbsp;<br> 4- برخی تحلیل گران فرانسه را قربانی حمایت از مخالفان مسلح در لیبی می دانند. فرانسه آنان را مسلح کرد تا معمر قذافی را سرنگون کنند و حتی گفته می شود عملیات نهایی حمله به کاروان قذافی و همراهان مستقیما توسط فرانسوی ها انجام شد. اکنون چه اتفاقی افتاده است؟<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; لیبی کشوری است با دو دولت و تروریست ها این مجال را پیدا کرده اند که از راه لیبی&nbsp; خود را به دریای مدیترانه برسانند و به سوی اروپا پارو بزنند. اگر بخواهیم به زبان عامیانه سخن بگوییم آهِ قذافی فرانسوی ها را گرفته و به زبان فنی تر حذف حکومت های اقتدار گرا بی آن که دموکراسی مورد نظر را به ارمغان آورد ثبات را از میان برده است.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; این نویسنده البته آزادی و دموکراسی را مانند هوا می داند و ثبات را به مثابه توجیهی برای اعمال زور نمی پسندد اما این واقعیت را نمی توان انکار کرد که با حذف چهره های مقتدری چون معمر قذافی شمال آفریقا ناامن شد و شاید به همین خاطر در مصر ورق برگشت و نظامیان دوباره قدرت را در دست گرفتند.<br> <br> &nbsp;<br> &nbsp; یادمان باشد برای مردم امنیت از هر موضوع دیگری مهم تر است و راز پیروزی حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان در انتخابات اخیر ترکیه نیز همین بود که مردم بیم داشتند در غیاب این حزب که بیش از 10 سال کنترل اوضاع را در ترکیه در دست دارد دست خوش ناامن شوند. ولو این که شایعه جدی حمایت آنکارا از برخی گروه های نزدیک به داعش که خود مرکز ناامنی است همواره وجود داشته است.<br> <br>&nbsp; &nbsp;</div> text/html 2015-11-30T12:23:28+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی می خواهید داعش را شکست دهید؟ رد پول را دنبال کنید http://tbanki-lrs.ir/post/6 <dl class="article-info"><dd class="hits"><br></dd> </dl> <p> <span id="nwstxtPicPane"><img alt="خبرگزاری فارس: می خواهید داعش را شکست دهید؟ رد پول را دنبال کنید" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/09/08/13940908000942_PhotoA.jpg" title="خبرگزاری فارس: می خواهید داعش را شکست دهید؟ رد پول را دنبال کنید"></span></p> <p class="rtejustify"> جنگ ها پر هزینه هستند. استخدام و استمرار حضور جنگجویان در میدان نبرد، هزینه های جاری مربوط به خرید تسلیحات و مهمات در کنار هزینه های فراوانی که باید به مصرف جنگ برسد، رقم مخارج آن را به شدت افزایش می دهد.</p> <p class="rtejustify"> با این حساب چرا آمریکا رد منابع تامین مالی گروه حکومت اسلامی را به عنوان راهی برای کاستن یا از بین بردن توان رزمی آنها دنبال نمی کند؟ رد پول را دنبال و جریان آن را قطع کنید و سپس ضربه ای بسیار شدیدتر از یک حمله هوایی وارد آورید. اما چنین چیزی رخ نداده است. چرا؟</p> <p class="rtejustify"> مدت هاست که بسیاری بر این اعتقادند که کشورهای عرب خلیج فارس نظیر عربستان سعودی&nbsp; که از متحدان دیرینه آمریکا نیز هستند، تامین مالی گروه های تروریستی - امروز داعش و پیش از آنها القاعده – را بر عهده دارند. اثبات ارتباط های مستقیم بین آنها کار دشواری است، به ویژه اگر ایالات متحده این روش را برگزیده باشد که چنین چیزی را ثابت نکند. این اظهارنظرها که این پول ها توسط «اعطاکنندگان کمک های مالی» تامین می شود و نه مستقیما از طریق ذخایر ملی این کشورها و اینکه شاید سازمان های خیریه یا شرکت هایی هستند که هدایت این پول ها را به سمت گروه های تروریستی بر عهده دارند، تنها بر وخامت مسئله می افزاید.</p> <p class="rtejustify"> در واقع یکی از کسانی که نسبت به کمک های مالی عربستان به این گروه ها ابراز نگرانی کرد، وزیر امور خارجه وقت آمریکا هیلاری کلینتون بود که طی پیامی که در سال 2009 ویکی لیکز آن را منتشر کرد، هشدار داده بود که اعطا کنندگان کمک های مالی در عربستان سعودی، مهم ترین تامین کنندگان منابع مالی گروه های تروریستی سنی در سطح جهان بوده اند.</p> <p class="rtejustify"> در گروه 20 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدای بلند حرفی را بیان کرد که در عرصه عمومی چندان مورد بحث قرار نگرفت. او اعلام کرد که اطلاعاتی را با سایر کشورهای عضو گره 20 به اشتراک گذاشته که فاش می کنند 40 کشور از تامین کنندگان مالی اکثر فعالیت های تروریستی این گروه هستند. گفته می شود که در این فهرست نام &nbsp;یکی از اعضای کشورهای گروه 20 نیز وجود داشته است.</p> <p class="rtejustify"> فهرست اعطاکنندگان کمک های مالی که پوتین به آن اشاره کرد هیچگاه علنی نشد. با این حال گروه 20 شامل کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند.</p> <p class="rtejustify"> یکی از منابع درآمد داعش، فروش نفت در مقادیر کلان بوده و هست. در روزهای اولیه کارزار هوایی آمریکا علیه این گروه، مقامات آمریکایی اشاره کردند که تاسیسات تامین نفت دولت اسلامی در صدر فهرست اهداف این کارزار قرار دارند. با این حال در عمل تنها چند سایت نفتی مورد حمله قرار گرفت. یک سخنگوی پنتاگون توضیح داد که ائتلاف در واقع کوشیده است برخی از بزرگ ترین تاسیسات تولد نفت داعش را مورد هدف قرار ندهد، چرا که معتقد است آنها باید جزو اموال مردم سوریه باقی بمانند. علاوه بر این به حداقل رساندن تلفات جانبی غیرنظامیانی که در نزدیکی این تاسیسات حضور دارند، عامل دیگر اتخاذ چنین سیاستی عنوان شده است.</p> <p class="rtejustify"> برآوردهای محافظه کارانه حکایت از آن دارد که دولت اسلامی روزانه یک تا دو میلیون دلار از محل فروش نفت به دست می آورد، رقمی که از نظر عده ای دیگر تا چهار میلیون دلار در روز نیز بالا می رود. با این حال در ماه فوریه پنتاگون اعلام کرد که دیگر فروش نفت منبع اصلی درآمدهای داعش نیست و «کمک های اعطایی» به این گروه از منابع نامشخص در کنار قاچاق، اصلی ترین درآمدهای آن را تشکیل می دهند.</p> <p class="rtejustify"> یکی از مسائل مرتبط با فروش نفت توسط هر کسی از جمله داعش، به بازار رساندن این محصول است. نفت باید با استفاده از تجهیزات سنگین از زیر زمین استخراج شود، احتمالا پالایش و انبار شود، توسط کامیون نفتکش یا لوله های نفتی انتقال یابد و به جایی حمل شود و بعد در بازار جهانی به فروش برسد. در این فرایند مقادیر کلانی پول باید مورد تبادل قرار گیرد و یک تا چهار میلیون دلار در روز بسیار کلان تر از آن است که بتوان هر روزه به طور نقد آن را دست به دست کرد.</p> <p class="rtejustify"> جالب آنکه طبق گزارش گاردین، طی حمله ای که با رهبری آمریکا به مجموعه محل سکونت مامور ارشد مالی دولت اسلامی صورت گرفته، شواهدی به دست آمده که نشان می دهند مقامات ترکیه مستقیما با اعضای رده بالای داعش از جمله مامور اصلی مسئول هدایت عملیات های نفتی و گازی این ارتش ترور در سوریه، سر و کار داشته اند.</p> <p class="rtejustify"> گفته می شود سیاست در باز ترکیه که این امکان را فراهم آورد تا مرز جنوبی این کشور به عنوان یک نقطه ترانزیت غیررسمی به داخل و خارج از سوریه عمل کند، یکی از مسیرهای عمده را برای رساندن نفت خود به بازار در اختیار این گروه قرار داده است. یک مقام ترک در رد این نظریه مدعی شد که نفت داعش تنها از طریق لوله های آبیاری پلاستیکی با قطر کم انتقال داده می شود و به همین دلیل ردگیری آنها دشوار است!</p> <p class="rtejustify"> برخی نیز معتقدند که خریداران نفتی ترک و عراقی با کامیون های خودشان به سوریه سفر می کنند و نفت داعش را از پالایشگاه ها خریداری و خودشان از سوریه خارج می کنند. شناسایی صف نفتکش ها &nbsp;از هوا و انهدام آنها به همین طریق کار ساده ای است، هر چند که تا همین چند وقت پیش، به نظر نمی رسد که آمریکا چنین کاری کرده باشد.</p> <p class="rtejustify"> بنابراین باید گفت که هر چه می گذرد وضعیت منابع تامین مالی داعش غریب و عجیب تر از آن می شود که بتوان از آن سردرآورد. کسانی که در پی نابودی داعش هستند بهتر است در پی یافتن پاسخ این پرسش باشند که این پول ها از کجا می آیند، همچنین از خود بپرسند چرا بعد از یک سال و سه ماه جنگ، هیچ کس به خود زحمت نداده رد این پول ها را دنبال و مسیر دریافت آنها را مسدود کند.</p> <p class="rtejustify"> نوشته: پیتر وان بورن[1]</p> <p class="rtejustify"> منبع: http://www.informationclearinghouse.info/article43461.htm</p> <p class="rtejustify"> [1] . Peter Van Burenکارمند پیشین وزارت امور خارجه آمریکا که یک سال را در عراق گذرانده است. او پس از انتشار کتاب «نیت ما خیر بود: چگونه من در نبرد برای تصرف دل ها و ذهن های مردم عراق کمک کردم» از سوی وزارت امور خارجه تحت پیگرد قضایی قرار گرفت</p> text/html 2015-11-30T12:20:08+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی چرا ترکیه به جنگنده روسی حمله کرد؟ http://tbanki-lrs.ir/post/1 <h2><img id="CP1_hplImage" src="http://alwaght.com/Files/News/1394-9-7/51bf8b4205d24628ad34574c2a47f747.JPG" style="border-width: 0px;" height="172" width="230">زمانی كه بحران سوریه شروع شد تركیه با محاسبات اشتباه خود سیاستی را در پیش گرفت كه هم اكنون به ظهور گروه‌های تروریستی همانند داعش و جبهه النصره شاخه سوری القاعده و الحرار الشام منجر شده است. هر چند این گروه آخری تلاش زیادی می‌كند كه خود را میانه رو و متفاوت از دو گروه اول نشان دهد اما تحلیلگران معقتدند كه الحرار الشام نیز كم و بیش از اندیشه‌های سلفی وهابی پیگیری می‌كند كه داعش و القاعده نیز از آن پیروی می‌كنند. <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> پس از گذشت نزدیك به پنج سال از بحران سوریه نه تنها در سطح میدانی تلاش‌های تركیه به نتیجه نرسیده بلكه با شروع دور جدید مذاكرات سیاسی، آنكارا تمامی سرمایه‌های خود را كه شامل این گروه‌ها هستند در حال از دست دادن می‌بیند. دور جدید مذاكرات سیاسی كه پس از ورود تمام عیار روسیه به جنگ تروریسم در سوریه شروع شده، تمركز خود را بر مبارزه با تروریسم گذاشته است، مسئله‌ای كه به هیچ وجه خوشایند رجب طیب اردوغان نبوده است.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> اردوغان همواره تلاش كرده است كه براندازی دولت بشار اسد را مهم ترین اولویت سیاست‌های متحدان غربی خود در سوریه قرار دهد. اما با حملات اخیر داعش در پاریس، پایتخت فرانسه، غرب اولویت خود را بر مبارزه با داعش و تروریسم گذاشته است و كشورهای اروپایی و آمریكا به صورت علنی از خواسته خود مبنی بر كناره گیری بشار اسد عقب نشینی كرده‌اند.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"> همزمان با این تحولات فرانسوا اولاند تلاش‌ می‌كند پس از حملات پاریس ائتلافی خارج از ناتو برای مبارزه با داعش تشکیل دهد و برای دستیابی به این هدف به واشنگتن و مسكو رفت تا با رهبران روسیه و آمریكا درباره چگونگی هماهنگ كردن تلاش‌ها علیه تروریسم گفت‌وگو كند.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"> در پی این تحولات برای اولین بار امیدهای جدی برای شكل‌گیری ائتلاف جهانی علیه تروریسم با شركت بازیگران مهم منطقه‌ای و بین المللی ایجاده شده است، مسئله‌ای كه قطعا برخلاف خواست آنكارا بوده و اردوغان تمام رویای‌های خود را در سوریه در حال نابود شدن می‌بیند.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"> در چنین شرایطی رئیس جمهور تركیه كه بنابر گفته بعضی ناظران ارتباط خود را با واقعیت از دست داده است، تصمیم گرفت یك جنگنده روسی را سرنگون كند تا از این طریق تلاش‌های شكل گرفته اخیر برای مبارزه با تروریسم را منحرف كند و روسیه را در مقابل ناتو قرار دهد.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"> تركیه بلافاصله پس از این اقدام مثل بچه‌ای كه كار خطایی كرده و از ترس مواخذه شدن به پدر و مادر خود رجوع می‌كند از ناتو درخواست نشست اظطراری كرد. هر چند این سازمان در ظاهر تلاش كرد تا همچنان موضع ثابتی در دفاع از اعضای خود بگیرد اما گزارش‌ها و اظهارات بعضی مقامات غربی نشان می دهد كه نگرانی جدی درباره ادامه اقدامات خطرناك اردوغان برای صلح و ثبات جهانی وجود دارد و بعضی نمایندگان كشورهای اروپایی در نشست اضطراری اخر هفته گذشته خود، ماجراجویی خطرناك آنكارا را مورد شماتت قرار داده‌اند.</p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"> موضع ناتو و واكنش‌های شدید و چندجانبه‌ای كه روسیه علیه تركیه اتخاذ كرد، شاید آخرین چیزی بود كه آنكارا آن را پیش‌بینی می‌كرد. مواضع یكی دو روز اخیر مقامات تركیه نشان می‌هد كه آنها احساس انزوا می‌كنند و سعی دارند به طریق مختلف اقدام خود را توجیه و تنش‌ را كاهش دهند. اردوغان روز گذشته مدعی شد كه نظامیان این كشور نمی‌دانستند كه خلبان هواپیمای ساقط شده روسی است و « گرنه طوری دیگری رفتار می‌كردند.» احمد داووداغلو نخست وزیر تركیه نیز طی یادداشتی در تایمز لندن بار دیگر تاكید كرد كه كشورش به دنبال تنش با روسیه نیست.</p></h2> text/html 2015-10-31T12:20:09+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی بازی بزرگ در افغانستان؛ رقابت های بین الملی شدت می گیرد؟ http://tbanki-lrs.ir/post/2 <dl class="article-info"><dd class="hits"><br></dd> </dl> <div class="FullNewsPicCont"> <div class="FullNewsPic"> <img id="CP1_hplImage" src="http://alwaght.com/Files/News/1394-9-4/5e1fde3e627e4634bab95657d03f10f9.JPG" style="border-width: 0px;" height="119" width="213">در حالیکه خطر سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به پرتگاه مرگبار تقابل قدرت های جهانی بسیار جدی و نزدیك است، برخی منابع خبری با انتشار خبر دیدار پنهانی فرماندهان عملیاتی طالبان افغانستان در شمال این کشور با مقامات روسیه در تاجیکستان، از احتمال آغاز «بازی بزرگ» مسکو در افغانستان خبر می‌دهند. از سوی دیگر به رغم آنکه ائتلاف آمریکایی حاضر در افغانستان، سال ٢٠١٤ به ماموریت نظامی خود در این کشور بعد از ١٣ سال پایان داد و از آن زمان نیروهای نظامی افغانستان با کمک نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو مسئولیت محافظت از کشور را به عهده دارند، اما ماه گذشته «باراک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به دلیل افزایش حملات طالبان، این کشور به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه می‌دهد و&nbsp; ٩٨٠٠&nbsp; نیروی کنونی خود در این کشور را حفظ می‌کند. پیش از این قرار بود خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان پیش از اتمام دوره دوم ریاست جمهوری اوباما یعنی ماه ژانویه سال ٢٠١٧ انجام گیرد. بر اساس برنامه جدید، تعداد نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان با آغاز سال ٢٠١٧ به&nbsp; ٥٥٠٠ تن کاهش می‌یابد. <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> چندی پیش نیز سازمان ملل متحد اطلاعات جدیدی از پیشروی‌ طالبان در افغانستان منتشر کرد و در مورد وضعیت نابسامان امنیتی در این کشور هشدار داد و به مقامات نظامی آمریکا پیشنهاد داد تا در مورد اتفاقات و اوضاع افغانستان صادق باشند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> لازم به ذکر است که در اواخر ماه گذشته، طالبان با تصرف شهر استراتژیک و مهم «قندوز» که توسط نیروهای امنیتی آمریکا حمایت می‌شد، به بزرگترین دستاورد خود طی سالهای اخیر دست یافت. پس از سقوط شهر شمالی «قندوز» به دست طالبان، بعضی از تحولات نگران کننده در اوضاع امنیتی افغانستان&nbsp; حادث گردیده است. مواردی كه&nbsp; بیشترین اهمیت را دارند و با یکدیگر مرتبط هستند؛ عبارتند از: </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> ١- نفوذ و پیشروی طالبان&nbsp; در شمال افغانستان </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> ٢- فراتر رفتن حركت های اخیر از پایگاه قومی پشتون در جنوب افغانستان و شمال غرب پاکستان.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> گزارش‌ها حاکی از این است که طالبان افغانستان در فصل جنگی سال جاری نسبت به گذشته در حالی بر شدت حملات خود افزوده است که دولت کابل در مورد گسترش نفوذ این گروه پنهان‌کاری می‌کند. </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> از سوی دیگر و<strong><em> </em></strong>در حالی كه چندی است &nbsp;بحث حضور داعش در افغانستان افكار عمومی جهانی بویژه&nbsp; افغانستان را نگران كرده است؛ اما دولت وحدت ملی افغانستان با عبور سطحی و ساده از این امر، موجبات انتقاد شدید بسیاری از رسانه های افغانستان نسبت به مخفی كاری دولت و حتی اتهام&nbsp; به نوعی سازش را فراهم ساخته است. گروه تروریستی داعش علی‌رغم عمر کوتاه چند ماهه در افغانستان، با کمک سازمان‌های جاسوسی پاکستان، آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور طولانی مدت در افغانستان است. گروه مذكور با استفاده از وضعیت امنیتی نامناسب افغانستان در حال گسترش فعالیت‌های خود در بخش‌های مختلف این کشور است. </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong>دلایل &nbsp;مداخله مسكو </strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> مسلما روسیه حضور تروریسم طالبان، داعش، و... در کنار مرزهای کشورهای آسیای مركزی به عنوان حیاط خلوت و حوزۀ نفوذ و منافع خود را تحمل نخواهد کرد. روس ها از دیر باز همسایگان شمالی افغانستان را به صورت سنتی به عنوان مناطق نفوذ خود ارزیابی می کنند. گسترش فعالیت های تروریستی به شمال افغانستان و درگیری های روزافزون نیروهای امنیتی با تروریست ها در مناطقی که سابقا امن محسوب می شدند، بر نگرانی های روسیه می افزاید. این نگرانی به ویژه پس از سقوط شهر قندوز در شمال کشور به دست طالبان، ابعاد مضاعف پیدا کرد و پس از آن روس ها تلاش های خود برای اعمال فشار بر دولت افغانستان به منظور تقویت نقش کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریزم در افغانستان افزایش داده اند. شهر قندوز از مناطق بسیار حساس و استراتژیک در شمال کشور محسوب می شود. این شهر هم برای طالبان، هم برای دولت افغانستان و هم برای همسایگان شمالی کشور به ویژه تاجیکستان و به تبع آن؛ روسیه، از اهمیت و حساسیت فراوانی برخوردار است. بندر راهبردی شیرخان که از طریق آمو دریا،&nbsp; افغانستان را به&nbsp; تاجیکستان وصل می کند، در همین استان&nbsp; قرار دارد. علاوه براین، قندوز برای همه طرف های بازی در افغانستان، دروازه امنیتی شمال محسوب می شود و اگر طالبان بتوانند در قندوز، جای پای خود را مستحکم تر کند، زمینه برای گسترش نفوذ و توسعه تروریزم به دیگر استان های شمال&nbsp; افغانستان نیز فراهم خواهد گردید. به همین سبب، وقتی قندوز سقوط کرد، عناصر محلی طالبان در برخی فرمانداری های تخار، بدخشان،&nbsp; بغلان و سر پل دست به تحرکاتی زدند و موفقیت هایی را نیز به صورت موقت، به دست آوردند. ضمن آن كه طالبان پس از قندوز، عملیات سنگین نظامی را به منظور سقوط شهر شمالی میمنه راه اندازی کردد. با این حساب، بدیهی است که روس ها بیشتر از پیش نگران توسعه تروریزم به شمال افغانستان شوند و این که آنها در نهایت بتوانند از این طریق راه خود را به سمت آسیای مرکزی و حوزه قفقاز باز کنند. </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> علاوه براین، همراهی طالبان از سوی شمار قابل توجهی از تروریست های ازبک و تاجیک تبار تبعه کشورهای آسیای مرکزی، خطر رخنه و نفوذ آنها به روسیه را تقویت می کند. به این ترتیب، روس ها از هم اکنون تلاش می کنند دولت افغانستان را مجاب کنند که به روسیه حق بدهد که شعاع امنیتی خود را تا بخش های وسیعی از شمال افغانستان گسترش دهد و با ایجاد نوعی همکاری نظامی میان کابل - مسکو، مانع از توسعه تروریزم به شمال و در نتیجه به خطر افتادن امنیت کشورهای آسیای مرکزی شود. </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong><em>نتیجه گیری </em></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در شرایط موجود، در صورتی كه افغانستان توانمندی مدیریت جنگ را از دست بدهد و امریکا طرح مبارزه با تروریسم را در دست گیرد، زمینه مداخله روسیه و دیگر كشور های هم سو را&nbsp; به همراه خواهد داشت و افغانستان به محل منازعات بین المللی تبدیل خواهد شد.&nbsp; </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> اتخاذ هرگونه سیاست مخدوش و غیرشفاف در مبارزه و جنگ با گروه تروریستی طالبان، دولت وحدت ملی &nbsp;و مردم مسلمان افغانستان را به سوی سرنوشت تاریک و مصیبت ‌بار خواهدكشاند . بنابراین وظیفه خطیر و آنی دولت وحدت ملی، جلوگیری از سقوط افغانستان در پرتگاه مرگبارِ تقابل قدرت‌های منطقه ای و جهانی&nbsp; است. </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در حالی كه افغانستان، به عنوان یک کشور در حال گذار در حل و فصل مسائل امنیتی و منطقه‌ای خود، به همراهانی قابل اعتماد نیاز دارد، چنین می نماید كه نظامیان خارجی&nbsp; افغانستان را ترک نخواهند كرد، حال آنکه میدان نبرد رقابتی جدیدی میان امریکا و روسیه در افغانستان گشوده خواهد شد. البته با توجه به تنگناهای مالی روسیه&nbsp; و معاملات آتی روسیه با غرب، بعید بنظر می رسد روسیه&nbsp; بتواند در ابعاد گسترده و به مدت طولانی در افغانستان حضور داشته باشد. هم چنین&nbsp; تبعات و پیامد دخالت احتمالی روس‌ها در جنگ افغانستان در فضای تعارض و دشمنی شدید با امریکا، ناتو، متحدین عرب اش در منطقه، برای مردم مسلمان افغانستان و كشور های همسایه و منطقه بسیار پیچیده و پر هزینه خواهد گردید.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;در شرایط و موقعیت جاری، حمایت دولت وحدت ملی و نیز كشورهای همسایه از گروههای جهادی افغانستان در تداوم مبارزه و یا معامله صلح با طالبان، تا حدی خواهد توانست مانع حضور قدرت های بزرگ در افغانستان گردد. &nbsp;</p></div></div> text/html 2015-10-01T12:20:10+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی کارکرد تروریسم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده امریکا http://tbanki-lrs.ir/post/3 <img alt="کارکرد تروریسم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده امریکا" id="docBigImg" src="http://www.islamtimes.org/images/docs/000499/n00499361-b.jpg" title="کارکرد تروریسم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده امریکا" align="top " border="0" height="221" hspace="0" vspace="0" width="328">«منافع» می‌توانند تبیین‌گر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاستهای مختلف از سوی کشورها باشند، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که همواره ارزشها و باور به آنها، در جهت‌گیریها و تشویق در استمرار یا توقف سیاستها، تاثیری انکارنشدنی دارند. لذا قدرتهای بزرگ نظیر ایالات‌متحده امریکا همواره در فرایند سلطه‌گری خویش به سلسله‌ای ارزشهای مورد قبول و باور در سطح جهانی نیاز دارند که به کمک آنها بتوانند پیگیری منافع خویش را کتمان یا توجیه نمایند. با فروپاشی بلوک شرق، نیازمندی به دشمن جدیدی برای ایالات متحده امریکا که در تعارض با ارزشها و باورهای مورد حمایت این کشور باشد و اجرای برنامه‌های سیاست خارجی آن را تسهیل کند، در قالب طرح مقوله تروریسم و پردازش آن در جهت منافع ایالات‌متحده امریکا ظهور و بروز کرد. در نوشتار زیر، این فرایند و اهمیت آن در تدوین سیاست خارجی مناسب از سوی جمهوری اسلامی بررسی شده است.<br> <br> پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر، اهمیت خاورمیانه باعث شد قدرتهای بزرگ به این منطقه استراتژیک توجه نمایند و درصدد برآیند موقعیت ممتازی در منطقه کسب کنند. قرارگرفتن کشورهای مخالف ایالات‌متحده در خاورمیانه، فرصتی را برای رقبای امریکا فراهم آورد تا روابط خود را با این کشورها گسترش دهند. در این میان می‌توان به اقدامات اروپا و کشورهایی از قبیل روسیه و چین اشاره نمود که از طریق گسترش همکاریهای خود با کشورهای مخالف حضور امریکا در منطقه، به‌صورت آشکارا و مخفیانه درصددند از گسترش سیر یکجانبه‌گرایی ایالات‌متحده جلوگیری کنند. تا قبل از یازدهم سپتامبر، امریکا بهانه‌ای کافی برای پایان‌دادن به این وضعیت نداشت، اما این حادثه، زمینه مقابله امریکا با این وضعیت را فراهم کرد. به‌عبارت‌دیگر وجود رژیمهای اقتدارگرا در منطقه و حل مناقشه اعراب و اسرائیل، امریکا را در جهت ایجاد تغییرات اساسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه و دولتهای آن ترغیب می‌کرد.<br> <br> به‌طورکلی رویداد یازدهم سپتامبر و تحولات پس از آن جریانات خاورمیانه را به نظام بین‌الملل مرتبط نمود و اهمیت این منطقه را در توازن قدرت بین‌المللی افزایش داد. این امر باعث شده است آرایش نظامی ایالات‌متحده در منطقه پس از پایان جنگ سرد و به‌ویژه پس از یازدهم سپتامبر افزایش یابد؛ درواقع امریکا بدون‌آنکه به واقعیتهای منطقه توجه نماید، حضور نظامی خود را در منطقه به صورت روزافزون افزایش داده است.[۱] این امر پیامدهای زیانباری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت، برای کشورهای منطقه در پی خواهد داشت. زیرا ایالات‌متحده با درک نادرست از شرایط خاورمیانه، نه‌تنها در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند، بلکه با حضور نظامی خود در خاورمیانه بحرانها و منازعات منطقه‌ای را نیز تشدید خواهد کرد. ازآنجاکه تسلط بر قلمرو ژئواستراتژیک خاورمیانه، زمینة ‌داشتن موقعیت برتر در نظام جهانی را فراهم می‌آورد، قدرتهای عمده جهان به تلاششان برای تقویت نفوذ خود در این منطقه افزوده‌اند که گاهی اوقات موجبات رقابت میان آنها را فراهم می‌نماید. در این میان ایالات‌متحده قصد دارد با تکیه بر توان نظامی خود، سیاست تهاجمی و جنگ‌سالارانه را در پیش گیرد تا بتواند با تسلط بر تحولات منطقه، زمینه تقویت سیر سیطره‌جویی خود را در نظام بین‌الملل فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارابودن موقعیت ممتاز استراتژیک و ژئوپولتیک در منطقه، از این سیاستهای امریکا مصون نخواهد ماند و ضرورت تدوین استراتژیهای مناسب برای ایران در این زمینه کاملا روشن می‌باشد. به ‌همین جهت، جمهوری اسلامی ایران در طراحی دیپلماسی خود باید به عواملی از قبیل نظامی و امنیتی‌شدن عرصه روابط بین‌الملل پس از یازدهم سپتامبر، سیطره‌جویی امریکا در مناطق گوناگون جهان، نزدیکی بی‌سابقه سیاست خارجی و اهداف امریکا با اسرائیل و گسترش اهمیت منطقه‌گرایی توجه کند.<br> <br> به‌طورکلی می‌توان گفت که دشمن‌تراشی و ایجاد دشمن فرضی یکی از لازمه‌های تعقیب استراتژی توسعه‌طلبانه غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده است. استراتژی دشمن‌سازی امریکا با دیدگاه اندیشمندانی مثل ماکیاولی و اشتراوس مطابقت دارد که معتقدند اگر تهدید خارجی وجود نداشته باشد، باید آن را ساخت. در فاصله زمانی میان جنگ جهانی دوم و فروپاشی بلوک شرق، ایالات‌متحده با بزرگ‌نمایی خطر کمونیسم و حضور در منطقه خاورمیانه درصدد بود به اهداف استیلاطلبانه خود دست یابد. به همین‌منظور، تحت عنوان سیاست سد نفوذ کمونیسم، پیمانهای منطقه‌ای نظیر سنتو و سیتو با حضور امریکا و کشورهای منطقه‌ای طرفدار غرب در منطقه منعقد شده بود. به‌عبارت دیگر، وجود ایدئولوژی کمونیسم در دوران جنگ سرد و معرفی آن به‌عنوان تهدیدی برای تمام کشورها از سوی غرب، فرصت مطلوبی برای ایالات‌متحده فراهم ‌آورد که با حضور مستقیم در تمام نقاط دنیا و از جمله منطقه خاورمیانه به منافع و اهداف توسعه‌طلبانه خود جامه عمل بپوشاند. فروپاشی کمونیسم و خلأ ایدئولوژیک ناشی از آن و همچنین نیاز امریکا به وجود دشمنی فرضی برای توجیه حضورش در منطقه باعث شد این کشور، با مطرح‌نمودن خطر بنیادگرایی اسلامی و مرتبط نمودن تروریسم با آن به‌عنوان جایگزین کمونیسم، به حضور همه‌جانبه خود در منطقه ادامه دهد. در این میان برخی کشورهای منطقه‌ای تابع امریکا از قبیل ترکیه و اسرائیل که با فروپاشی بلوک شرق، اهمیت استراتژیک خود را برای غرب از دست داده بودند، با ایالات‌متحده همگام شدند.[۲]<br> <br> <strong>اهداف قدیمی، دشمن نوین</strong><br> <br> در دوران جنگ سرد، جهان به دو بلوک شرق و غرب، به رهبری امریکا و شوروی سابق، تقسیم شده بود و اکثر مناطق و کشورهای دنیا در یکی از این دو بلوک قرار می‌گرفتند. منطقه خاورمیانه یکی از مناطق استراتژیک جهان می‌باشد که در دوران جنگ سرد محل نزاع ابرقدرتهای شرق و غرب قرار گرفته بود. در این چارچوب ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد، سیاستهای توسعه‌طلبانه خود را تحت عنوان مبارزه با کمونیسم تعقیب می‌کرد و به‌عبارت‌دیگر مقابله با خطر کمونیسم، به‌عنوان دشمنی خطرناک، به حضور و نفوذ امریکا در کشورهای جهان مشروعیت می‌داد. با فروپاشی نظام کمونیسم و پایان جنگ سرد، امریکا بهانه‌ای برای حضور نظامی در مناطق استراتژیک جهان نداشت و به‌دنبال دشمنی بود که جانشین خطر کمونیسم گردد و به همین منظور پس از یازدهم سپتامبر، خطر تروریسم و ضرورت مقابله با آن را به‌عنوان توجیهی برای حضور نظامی خود در نقاط مختلف جهان مطرح کرد و آن را با منطقه خاورمیانه مرتبط نمود و از این طریق درصدد برآمد اهداف استیلاجویانه خود را در منطقه توجیه نماید.<br> <br> در دوران جنگ سرد، اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه خاورمیانه موارد زیر را دربرمی‌گرفت: الف‌ــ دسترسی آزاد و مطمئن به منابع انرژی خلیج‌فارس؛ ب‌ــ تضمین امنیت اسرائیل؛ ج‌ــ کنترل نفوذ شوروی سابق؛ دــ جلوگیری از دستیابی قدرتهای منطقه‌ای به موقعیت مسلط.[۳] پس از پایان جنگ سرد، دیدگاههای متفاوتی در مورد وضعیت امریکا در نظام تک‌قطبی پس از جنگ سرد رایج بود؛ عده‌ای معتقد بودند که دهه ۱۹۹۰ درواقع نوعی «لحظه تک‌قطبی» می‌باشد و سرانجام پایان خواهد یافت. لذا استراتژی امریکا باید افزایش قدرت و تعامل گزینشی با جهان باشد. برخی دیگر بر این باور بودند که قدرت امریکا تا اندازه‌ای زیاد است که برای دهه‌ها تداوم پیدا می‌کند و در نتیجه «لحظه تک‌قطبی» می‌تواند «دوران تک‌قطبی» شود.[۴]<br> <br> پس از شکل‌گیری حوادث یازدهم سپتامبر، نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل درخصوص جایگاه جهانی جدید ایالات‌متحده، دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. از جمله ویلیام والیس، دیدگاهی بدبینانه نسبت به احتمال گرایش امریکا به چندجانبه‌گرایی پس از حوادث یازدهم سپتامبر دارد. به‌نظر وی روند کنونی، خصلت جلب همکاری کمتری دارد و حکومتهای اروپایی با انتخاب میان تبعیت از رهبری ایالات‌متحده یا مقاومت در برابر آن مواجه می‌باشند و این امر نشان می‌دهد که مواجهه کشورهای اروپایی با ادعای رهبری امریکا بر جهان در دوران پس از یازدهم سپتامبر با همه دورانهای گذشته متفاوت می‌باشد. ولی برخی دیگر از اندیشمندان روابط بین‌الملل بر این باورند که اقدامات یکجانبه‌گرایانه امریکا برای ایجاد جهانی تک‌قطبی با محدودیتها و چالشهایی مواجه می‌باشد.[۵]<br> <br> به‌طورکلی پس از حوادث یازدهم سپتامبر، سیاست خارجی ایالات‌متحده در خاورمیانه با تغییراتی اساسی مواجه شد که عوامل عمده آن عبارت‌اند از: الف‌ــ رقابت امریکا با اروپا و روسیه در منطقه؛ ب‌ــ وجود شرایط مساعد در خاورمیانه و ضرورت تغییر وضع موجود در آن برای حفظ منافع امریکا؛ ج‌ــ اعتقاد رهبران امریکا بر این امر که لازمه تحقق صلح اعراب ــ اسرائیل، تغییر شرایطی در منطقه خاورمیانه می‌باشد. با توجه به این موارد سیاستگذاران واشنگتن به این نتیجه رسیدند که تغییر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا برای تضمین برتری آن کشور در قرن بیست‌ویکم ضروری می‌باشد.[۶] درواقع رویداد یازدهم سپتامبر را می‌توان دوره گذار در نظام بین‌الملل و نیز سیاست خارجی امریکا دانست. این حادثه با ایجاد دشمن جدیدی به نام تروریسم، زمینه را برای بهره‌برداری امریکا از این دشمن برای حل مشکلات خود در نظام بین‌الملل فراهم آورد. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف دوران جنگ سرد که شوروی و اقمار آن به سیاست خارجی امریکا جهت می‌دادند، این‌بار خاورمیانه این نقش را ایفا نمود. ارتباط‌دادن حوادث القاعده به خاورمیانه و طرح خطر سلاحهای کشتارجمعی در منطقه، باعث افزایش اهمیت خاورمیانه در معادلات استراتژیک امریکا و فراهم‌شدن زمینه تغییر وضع موجود در خاورمیانه شد و ایالات‌متحده نیات و اهداف دیرین خود را با پوششهای جدید دنبال نمود.<br> <br> <strong>امریکا در خاورمیانه</strong><br> <br> ایالات‌متحده برای حفظ و توسعه قدرت استیلاطلبی خود، سیاستهایی طرح‌ریزی کرده است تا قدرتهای منطقه‌ای مانند ایران و چین را تضعیف کند. فشارهای واردشده از سوی این قدرت استیلاجوی جهانی غالبا عواقبی ناخواسته و زیانبار دارد؛ درواقع، فشاری که ایالات‌متحده بر این کشورها وارد می‌سازد، به صورت عاملی تسهیل‌کننده در جهت تقویت و تحکیم روابط بین قدرتهای منطقه‌ای مسلط عمل می‌کند. ایالات‌متحده برای تامین منافع خود به همراهی و همکاری متحدان منطقه‌ای خود به‌‌شدت نیازمند است. به‌عبارت‌دیگر در خاورمیانه کشورهای اسرائیل، عربستان، ترکیه و مصر و در آسیای شرقی کشورهای ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی در جهت سیاست سیطره‌جویی امریکا عمل می‌کنند. شایان ذکر است که در خاورمیانه و آسیای شرقی به‌ترتیب کشورهای ایران و چین به‌عنوان قدرت برتر منطقه‌ای قلمداد می‌شوند.[۷]<br> <br> به‌طورکلی، امریکا به‌عنوان استیلاجویی جهانی، پیوسته ایران و چین را به‌عنوان دو ابرقدرت منطقه‌ای به نقض حقوق بشر، تلاش برای ایجاد زرادخانه‌های عظیم نظامی و تهدید هم‌پیمانان امریکا متهم می‌کند. سیاست امریکا در محکوم‌ کردن کشورهای ایران و چین به شکل‌گیری پیمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر شده است که در قالب آنها ایران و چین در کانون دوایر متحدالمرکزی از کشورهای ناخرسند و مقاوم در برابر سیطره‌جویی و یکجانبه‌گرایی ایالات‌متحده قرار گرفته‌اند. در خاورمیانه و آسیای شرقی، این کشورها به‌ترتیب شامل سوریه و کره شمالی می‌باشند.[۸]<br> <br> استراتژی منطقه‌ای ایالات‌متحده به‌شدت تحت‌تاثیر اسرائیل و صهیونیسم بین‌الملل می‌باشد و دفاع از امنیت و موجودیت اسرائیل به سیاست خارجی امریکا جهت می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، امریکا به مناسبات خود با کشورهای خاورمیانه و از جمله جمهوری اسلامی ایران از پشت عینکی می‌نگرد که اسرائیل برایش ساخته است. در تمام مدت تاسیس غیرقانونی دولت یهودی در سرزمینهای فلسطین، این رژیم از حمایتهای همه‌جانبه ایالات‌متحده برخوردار بوده است. امریکا پس از شکل‌گیری اسرائیل، با فاصله اندکی آن را به رسمیت شناخت و در پی درخواست عضویت اسرائیل در سازمان ملل، این کشور با کمکها و حمایتهای ایالات‌متحده به عضویت سازمان ملل درآمد.[۹]<br> <br> به‌طورکلی ایالات‌متحده امریکا و اسرائیل مناسبات استراتژیک و اتحاد نزدیکی با یکدیگر دارند و در چهار دهه اخیر، اسرائیل از کمکهای مالی، نظامی و دیپلماتیک امریکا برخوردار بوده است. درواقع امریکا از زاویه تحسین‌گرایانه‌ای به اسرائیل می‌نگرد و عوامل آن عبارت‌اند از: الف‌ــ اسرائیل سنت دموکراسی، لائیسم و سکولاریسم به شیوه غرب را به‌نحو مطلوب در کشورش اجرا می‌کند؛ ب‌ــ این کشور با کمک کشورهای غربی و به‌ویژه امریکا رشد اقتصادی بسیاری داشته است و به تبعیت از غرب، از اقتصاد بازار آزاد حمایت می‌کند؛ ج‌ــ اسرائیل با جدیت با دشمنان مصالحه‌ناپذیر خود و امریکا مقابله می‌کند.[۱۰]<br> <br> درکل حمایتهای سیاسی و اقتصادی فوق‌العاده نمایندگان کنگره و رهبران فکری امریکا منافع و سیاستهای اسرائیل را به پیش می‌برد؛ درواقع مهم‌ترین مساله امنیتی که به سیاستهای امریکا به‌عنوان قدرت استیلاجوی جهانی در خاورمیانه جهت می‌دهد، حول منافع دولت اسرائیل دور می‌زند. می‌توان گفت در سایه روابط ویژه‌ای که بین امریکا و هم‌پیمان منطقه‌ای کوچک ولی قدرتمندش، یعنی اسرائیل، وجود دارد، عادی‌سازی روابط بین ایران و امریکا ممکن نخواهد بود. این سیاست امریکا باعث رنجش ایران، به‌عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، گردید که در درازمدت تاثیر بسیاری در منافع ملی امریکا دارد.[۱۱]<br> <br> <strong>جایگاه اسرائیل در استراتژی منطقه‌ای امریکا</strong><br> <br> پس از رویداد یازدهم سپتامبر، تامین امنیت اسرائیل تاثیر بسزایی در شکل‌گیری استراتژی منطقه‌ای امریکا در خاورمیانه بر جای گذاشت. یکی از انگیزه‌های مهم امریکا در حمله به عراق، تقویت روند صلح اعراب و اسرائیل بوده است. حل این مناقشه دیرپای می‌تواند پرستیژ امریکا را در نظام بین‌الملل تقویت نماید و زمینه‌های اعمال قدرت را برای این کشور در سطح جهانی فراهم کند. درحالی‌که اروپاییها تاکید می‌کردند که کلید حل بحران عراق، حل مناقشه اعراب و اسرائیل است، جرج بوش پسر تحت‌تاثیر افکار نومحافظه‌کاران به این باور رسیده بود که کلید حل مناقشه اعراب و اسرائیل در منطقه خاورمیانه است و لذا تغییر رژیم در عراق، فلسطینی‌ها را به صلح وادار می‌کند.[۱۲] به‌عبارت دیگر اتحادیه اروپا ریشه بحرانها و درگیریهای منطقه‌ای را در خاورمیانه، منازعه اعراب و اسرائیل می‌داند. در این چارچوب اعتقاد آنها بر این بود که با حل نهایی اختلاف اعراب و اسرائیل، عراق نیز به‌عنوان کشوری عرب ناچاراً از موضع تهدید اسرائیل دست برمی‌دارد و برای از دست ندادن حمایت اعراب با آنها همگام می‌شود. اما ایالات‌متحده معتقد بود که سرنگونی رژیم صدام باعث می‌شود ضریب امنیتی اسرائیل افزایش یابد و فلسطینی‌ها و اعراب را در موضع ضعف قرار می‌دهد و به تحقق صلحی میان اعراب و اسرائیل منجر می‌گردد که در آن منافع و اهداف امریکا و اسرائیل مورد توجه قرار گیرد.[۱۳] به‌عبارت‌دیگر تامین امنیت اسرائیل و حمایت از آن کشور به سیاستهای امریکا در منطقه جهت می‌دهد. این امر در مواجهه دوگانه امریکا با موضوع تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی در منطقه به‌خوبی مشهود است؛ ایالات‌متحده درحالی‌که از سیاستهای اسرائیل در کشتار مردم فلسطین حمایت به عمل می‌آورد، مبارزه فلسطینیها و دفاع آنها از سرزمین و حق حاکمیت خود را عملی تروریستی قلمداد می‌کند.[۱۴]<br> <br> همچنین، دولت امریکا می‌کوشد که ایران را از دستیابی به تکنولوژی صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای محروم کند، درحالی‌که نخبگان سیاسی امریکا در تعیین استراتژی امنیت ملی امریکا برای اسرائیل از لحاظ داشتن سلاحهای کشتارجمعی حق قائل شده‌اند. به سخن دیگر، با توجه به اختلاف میان اسرائیل و کشورهای اسلامی منطقه، ایالات‌متحده درصدد است با خلع سلاح کشورهای منطقه و درعین‌حال تجهیز اسرائیل به انواع سلاحهای کشتارجمعی، توازن فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای را به نفع اسرائیل تغییر دهد. این مواجهه دوگانه امریکا در موضوع تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی نشان‌دهنده تاثیر اسرائیل بر سیاست خارجی امریکا در منطقه است.[۱۵]<br> <br> از دید نخبگان سیاسی امریکا، بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و موجودیت اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و لذا رفتار خصمانه امریکا علیه ایران همیشه تداوم دارد.<br> <br> پس از انتخاب جرج بوش پسر به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، این کشور در پی آن است که سیاستهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی را به‌منظور ایجاد جوامع و سیاستهای لیبرال، با به‌کارگیری قدرت خود و آن هم در شکل نظامی، متحول کند. بوش بر این باور است که جهان در آستانه تحولی عظیم در تاریخ بشری قرار دارد و ایالات‌متحده امریکا خود را در مرکز ثقل این تحول می‌بیند.[۱۶] درواقع استراتژی کلان امریکا در دوران پس از یازدهم سپتامبر که از تفکرات محافظه‌کارانه نشأت گرفته و طی دو دهه گذشته تدوین گشته است، سه ویژگی مهم دارد: ضدچندجانبه‌گرایی تهاجمی، جنگ‌سالاری و مطلق‌گرایی اخلاقی. در توضیح این عبارت باید گفت که نخبگان امریکا پس از یازدهم سپتامبر بر این باوراند که با اعتقاد به نسبی‌گرایی نمی‌توان از عدالت و عقلانیت سخن گفت. آنها رژیم‌های سیاسی را به نیک و بد، و خیر و شر تقسیم می‌کنند که این دیدگاه متاثر از تقسیم ارزشها به خیر مطلق و شر مطلق می‌باشد. رگه‌های این اندیشه را می‌توان به‌خوبی در جملات جرج دبلیو بوش (پسر) دید؛ جملاتی در مورد دولتها و کشورهای شرور که ارزشهای امریکایی را به چالش کشیده‌اند. ناگفته نماند که در دوران ریگان نیز اتحاد جماهیر شوروی لقب امپراتوری شیطانی (Evil Empire) گرفته بود.[۱۷] توجیه‌کننده این عناصر مبارزه با تروریسم می‌باشد که به جای مبارزه با کمونیسم قرار گرفته است و چون مبارزه با تروریسم هم می‌تواند در میان مردم مقبولیت پیدا کند، این توانایی را دارد که مبنای تشکیل ائتلافهایی با قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردد.[۱۸]<br> <br> به‌طورکلی پس از یازدهم سپتامبر، نخبگان سیاسی امریکا به این باور رسیدند که ماشین نظامی امریکا باید در جهت تحقق آرمانهای امریکا به‌کار گرفته شود. از نگاه دولت بوش، رویداد یازدهم سپتامبر به‌عنوان مانعی در راه تحقق آرمانهای امریکایی، ریشه در دنیای عرب دارد و لذا حذف صدام و ظهور دموکراسی در عراق، باعث می‌شود سلسله‌ای از تحولات جدی پی‌درپی در دنیای عرب به نفع غرب و امریکا به‌وجود آید. به‌همین‌دلیل، اروپاییها، راهبرد دولت جرج بوش پسر را «ویلسونیسم در چکمه» تعبیر می‌کنند و معتقدند که این‌بار امریکا درصدد است با قوای نظامی خود آرمانهای ویلسون را نهادینه کند.[۱۹] به‌عبارت‌دیگر امریکا برای خود منافع فراملی قائل است و درصدد است این منافع را با به‌کارگیری قدرت نظامی تامین نماید.[۲۰]<br> <br> <strong>اروپا در خاورمیانه</strong><br> <br> ایالات‌متحده امریکا و اتحادیه اروپا از جمله بازیگران مهم و تاثیرگذار نظام بین‌الملل محسوب می‌شوند و ازاین‌رو شناخت مواضع و عملکرد این دو بازیگر در قبال جریانات جهانی، از جمله شیوه‌های تبیین پدیدارهای بین‌المللی محسوب می‌گردد. توجه به مقولات و مسائل مهمی همچون تروریسم، سلاحهای کشتارجمعی، مناقشه خاورمیانه و سایر موضوعات مهم جهانی به‌طور فزاینده‌ای در دستور کار اروپا و امریکا قرار گرفته است. هر دو بازیگر تلاش می‌کنند جریانات مهم جهانی را مطابق با منافع و علایق خود هدایت نمایند و به‌رغم بسیاری از مواضع مشترک، اختلافات زیادی نیز در دیدگاهها و مواضع آنها مشاهده می‌شود.<br> <br> تا قبل از فروپاشی نظام دوقطبی، راهبرد کشورهای اروپایی در زمینه سیاست خارجی، پیروی از جهت‌گیریهای امریکا بوده است. به‌عبارت‌دیگر منافع امریکا و اروپا در دوران جنگ سرد هیچ‌گونه تقابلی با یکدیگر نداشته و سطح منافع مشارکتی آنان نیز گسترده بوده است. پس از پایان جنگ سرد و با توجه به اینکه منافع اقتصادی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد استراتژیک پیدا کرده، به مرور سطح منافع رقابتی این اتحادیه با ایالات‌متحده در حال گسترش است. درواقع با وجود آنکه اتحادیه اروپا و امریکا از مشارکت اقتصادی روبه‌رشد و دوجانبه سودمند برخوردارند، توجه این دو بازیگر به حوزه منافع عینی و شخصی در بسیاری موارد، موجبات تلاقی و حتی تعارض مواضع آنها را درباره این موضوعات فراهم می‌سازد. البته ازآنجاکه اروپا و امریکا تشکیل‌دهنده تمدن غرب هستند و از جهات فرهنگی و سیاسی با یکدیگر مشترکات بسیاری دارند، در مقایسه با مناطق دیگر، در آینده نزدیک‌ کمترین تقابل و تضاد منافع را با یکدیگر خواهند داشت.[۲۱]<br> <br> رویداد یازدهم سپتامبر و تحولات پس از آن، مناسبات امریکا و اروپا و همچنین جایگاه استراتژیک اروپا را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای دگرگون نمود و استراتژی منطقه‌ای اروپا را در خاورمیانه تحت‌تاثیر قرار داد. در فضای نظام بین‌الملل پس از یازدهم سپتامبر، اروپا در خاورمیانه با نگرانیهایی مواجه بود که از جمله عبارت‌اند از؛ نفوذ اقدامات تروریستی و بنیادگرایانه از خاورمیانه به اروپا، تبدیل‌شدن ناتو به ابزاری سیاسی در دست امریکا پس از حمله یکجانبه این کشور به عراق، فشار امریکا بر اتحادیه اروپا در زمینه افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی به منظور کاهش قدرت اقتصادی کشورهای اروپایی، ناهماهنگی کشورهای اروپایی درخصوص اتخاذ یک سیاست مشترک در خاورمیانه و ناتوانی اروپا در پرداخت هزینه‌های حضور در خاورمیانه.[۲۲] تا پیش از وقوع یازدهم سپتامبر اروپاییها امیدوار بودند که پارادوکسهای ناشی از این موارد را از طریق حضور در کشورهایی جبران کنند که امکان حضور امریکا در آنها کم بود، چراکه فضای نظام بین‌الملل در این دوران، زمینه عملی‌شدن این استراتژی را تاحدی فراهم‌ آورده بود و امریکا بهانه چندانی برای حضور در منطقه خاورمیانه نداشت.[۲۳] درواقع اروپاییها درصددند مفهوم جدیدی از امنیت را به جای مفهوم آن در دوران جنگ سرد به‌کار برند. در مفهوم جدید، امنیت بیش‌ازآنکه وابسته به قدرت نظامی و تکثیر نکردن سلاحهای هسته‌ای باشد، وابسته به توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جنوب مدیترانه می‌باشد. البته اقدامات امریکا پس از یازدهم سپتامبر در جهت یکجانبه‌گرایی و تقویت نظامی‌گری از طریق حمله نظامی به افغانستان و عراق در مسیر مخالفت و تضعیف فرایند جایگزینی مفهوم جدیدی از امنیت تلقی می‌شود.[۲۴]<br> <br> منافع اروپا در خاورمیانه بر تجارت، انرژی، ثبات مورد نیاز برای مهار تروریسم و ایجاد صلحی پایدار میان اعراب و اسرائیل متمرکز است. در مورد ثبات منطقه‌ای، منافع اروپا با منافع امریکا هم‌پوشانی دارد و این مساله از موضوعات اولویت‌دار برای هر دو طرف محسوب می‌شود. بااین‌حال اروپا و امریکا در خاورمیانه اختلافات زیادی با هم دارند. امریکا مایل است به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی، با منطقه خاورمیانه در تعامل باشد و این درحالی است که اروپا با توان و قدرت محدودتری که دارد، از مواضع توسعه‌طلبانه کمتری نسبت به منافع و نیازهایش در منطقه خاورمیانه برخوردار است. همچنین اروپا برخلاف امریکا که منطقه را به هم‌پیمانان و دشمنان تقسیم می‌کند، درصدد برقراری و حفظ رابطه با تمامی کشورهای منطقه است. امریکا از دهه ۱۹۹۰، از اتخاذ رویکردی منصفانه نسبت به فرایند صلح خاورمیانه دوری کرده است، ولی اروپا تحقق صلحی پایدار و باثبات را در گرو تشکیل دولتی فلسطینی به پایتختی قدس شرقی می‌داند. میان اروپا و امریکا درخصوص اتخاذ جهت‌گیریها و سیاستهایی در مورد عراق و ایران اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.[۲۵]<br> <br> سیاست اروپا در منطقه خاورمیانه به دلیل مشکلات موجود در راه دستیابی به سیاستی مشترک در قبال خاورمیانه دچار ضعف بوده است. فقدان یکپارچگی در اتخاذ راهبردی مشترک و نبود یکپارچگی در قدرت نظامی اروپا موجب شده است میزان تاثیرگذاری اروپا محدود گردد.[۲۶] از عوامل دیگری که نفوذ اروپا را در خاورمیانه آسیب‌پذیر می‌سازد، جایگاه ایالات‌متحده در نظام بین‌الملل و استراتژی منطقه‌ای آن کشور در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر اروپا برای حفظ موقعیت فعلی و نیز کسب موقعیت برتر در آینده نظام بین‌الملل، نیازمند این است که به شریک امریکا در خاورمیانه تبدیل شود و نه اینکه تابع استراتژیک امریکا در خاورمیانه ‌باشد. تحقق چنین امری می‌تواند از فشارهای وارده از سوی امریکا بر کشورهای اروپایی بکاهد. از منظر امریکا، اروپاییها می‌کوشند که بدون پرداخت هزینه‌های لازم برای حضور در خاورمیانه و صرفا با اتکا به اختلاف موجود میان امریکا و برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، سوریه، لیبی و عراق (قبل از حمله امریکا به آن کشور)، موقعیت خود را در خاورمیانه تثبیت کنند و از وابستگی خود به امریکا در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نیز بین‌المللی بکاهند.[۲۷]<br> <br> درواقع از نظر امریکا، اروپا توان پرداختن هزینه حضور در منطقه خاورمیانه را ندارد و ازهمین‌رو باید دنباله‌رو سیاستهای امریکا در این منطقه باشد. امریکا و اسرائیل درنهایت حاضراند اروپا را به‌عنوان بازیگر درجه دوم در خاورمیانه بپذیرند. یکی از انگیزه‌های رهبران اروپایی برای پیوستن به ائتلاف ضدتروریسم در جنگ افغانستان، متقاعدکردن امریکا به پذیرش اروپا به‌عنوان شریک در خاورمیانه ازیک‌سو و استفاده‌نکردن از شیوه حمله نظامی علیه عراق ازسوی‌دیگر بود. به‌طورکلی اروپا تواناییهای لازم را به‌منظور تاثیرگذاری بر چگونگی سیاستهای خاورمیانه ندارد، بنابراین موضوعات مورد علاقه‌اش این اجازه را نمی‌دهد که حتی در صورت داشتن دیدگاههای متفاوت بر سر تاکتیکها، راهبردها و هزینه‌ها، به منافع بنیادین مشترکی که با امریکا در منطقه دارد، آسیبی برسد.<br> <br> به‌طورکلی، استراتژی منطقه‌ای اتحادیه اروپا در خاورمیانه، به‌شدت تحت‌تاثیر اقدامات و مواضع ایالات‌متحده است که نمونه مشخص آن رویکرد کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌باشد. کشورهای یادشده بر حقوق ایران در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و براساس عضویت ایران در معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای تاکید می‌کنند. آنان الگوهای مرحله‌ای را پذیرفته و از برخوردها و اقدامات واکنشی بر ضد ایران نگران بودند و برای تحقق چنین سیاستی، الگویی متفاوت با امریکا به کار گرفتند. اروپاییها در اعمال اقدامات تنبیهی علیه ایران محتاط‌تراند و از فشارهای تدریجی و گام‌به‌گام متناسب با رفتار ایران حمایت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، نگرش کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا مبتنی بر شفاف‌سازی سیاستهای اتمی ایران به ازای مشارکت بین‌المللی برای تامین نیازهای هسته‌ای این کشور بوده است و زمانی‌که ایران گامهایی را در چنین جهتی برداشت، کشورهای اتحادیه اروپا با واکنش امریکا روبرو شدند. بنابراین معادله رفتاری جدیدی ایجاد شد که در چارچوب آن محدودیتها و فشارهای بین‌المللی امریکا افزایش یافت و امریکایی‌ها تلاش کردند الگوی رفتار اروپا را که مبتنی بر اعتمادسازی بود، تغییر دهند. درواقع «دیپلماسی فشار» امریکا زمینه‌ساز تغییرات تدریجی در مواضع کشورهای اروپایی در قبال برنامه هسته‌ای ایران شد.<br> <br> درکل اولویتهای راهبردی اروپا در خاورمیانه عبارت است از: حمایت از دموکراتهای منطقه، ایجاد زمینه برای سهولت‌بخشیدن به توسعه دموکراسی و سازماندهی مجدد سیاست غرب برای حمایت از نخبگان حامی استقرار دموکراسی در کشورهای دیگر.[۲۸]<br> <br> <strong>روسیه در خاورمیانه: سرگردانی یا خودآگاهی</strong><br> <br> مسکو در سالهای پایانی حکومت اتحاد جماهیر شوروی، استراتژی خارجی جدیدی را آغاز کرد که بر کاهش روابط با کشورهای درحال‌توسعه متمرکز شده بود. پس از فروپاشی شوروی و باتوجه به محدودیتهای اقتصادی کشور روسیه رهبران این کشور با اعطای امتیازات بزرگ به غرب و از جمله همگام‌شدن با سیاستهای غرب در مسائل مربوط به جهان سوم، برای کسب کمک اقتصادی به آن متوسل شدند. درنتیجه حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهای درحال‌توسعه از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به دوسوم کاهش یافت.[۲۹] پریماکف، نخست‌وزیر روسیه در ۱۹۹۶، به‌منظور احیای قدرت بزرگ روسیه با مدنظرداشتن روابط نزدیک‌تر با کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان اهرمی برای نفوذ و قدرت مسکو در نظام بین‌المللی، سیاست خارجی جدیدی را در پیش گرفت. برقراری روابط نزدیک با کشورهای خاورمیانه، امریکای لاتین، چین و هند از جمله اهداف سیاست خارجی روسیه در دوران نخست‌وزیری پریماکف بود. تداوم ابتکارات سیاست خارجی وی در دوران نخست‌وزیری ولادیمیر پوتین همچنان حفظ شد. پوتین پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری روسیه به تلاشهای خود برای جلب همکاری بیشتر این مناطق شدت بخشید و توانست با تقویت ارتباط با این کشورها، شبکه‌‌ای از روابط دوستانه در مناطق در‌حال‌توسعه و از جمله خاورمیانه ایجاد کند. به‌طورکلی خاورمیانه یکی از مناطق اصلی درگیری میان روسیه و ایالات‌متحده بوده است. این تعارض در مناقشه ایالات‌متحده با روسیه بر سر فروش فناوری موشکی و راکتورهای هسته‌ای این کشور به ایران، علاوه بر فروش سلاحهای متعارف به جمهوری اسلامی ایران بوده است. بااین‌حال، هرچند ایران برای سیاست منطقه‌ای روسیه اهمیت دارد، در مقایسه با روابط روسیه با امریکا، به‌نظر می‌رسد روسها حاضر نیستند منافع روسیه را قربانی کنند.[۳۰] بااین‌حال، برخی از سیاستهای روسیه در منطقه برای جمهوری اسلامی ایران مطلوب است و با امنیت و منافع ایران همخوانی دارد.<br> text/html 2015-08-31T11:23:26+01:00 tbanki-lrs.ir محمد محمدی لزوم قطع روابط بغداد با آنکارا و ریاض http://tbanki-lrs.ir/post/5 <dl class="article-info"><dd class="hits"><br></dd> </dl> <div id="doc_div1Img"> <img alt="لزوم قطع روابط بغداد با آنکارا و ریاض" id="docBigImg" src="http://www.islamtimes.org/images/docs/000501/n00501462-b.jpg" title="لزوم قطع روابط بغداد با آنکارا و ریاض" align="top " border="0" height="128" hspace="0" vspace="0" width="191">به نقل از السومر نیوز، «مثال الالوسی» یکی از اعضای کمیته ی روابط خارجه پارلمان عراق روزگذشته در اظهاراتی مطبوعاتی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری روسیه، دولت ترکیه را به خرید نفت از گروه تروریستی داعش و پشتیبانی تسلیحاتی از آن متهم کرده است، گفت: ما باید با دقت هر چه تمام این موضوع را پیگری نماییم.<br> <br> وی در عین حال از وزارت خارجه ی عراق خواست تا این موضوع را از سفیر روسیه در بغداد و سفیر عراق در مسکو و همچنین از طریق اتحادیه ی عرب و سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار دهد تا حقیقت این اتهام روشن شود.<br> <br> «الالوسی» تاکید کرد: اگر این اتهامات اثبات شود، ما باید روابطمان را با ترکیه قطع نماییم چراکه ما در حال جنگ هستیم.<br> <br> این نماینده ی پارلمان عراق در عین حال با اشاره به اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دولت عربستان را به حمایت از داعش متهم کرده است، تاکید کرد: نماینده ی عراق در سازمان ملل متحد و وزیر خارجه این کشور باید در راس هیئتی بلندپایه که شامل همه مسئولان زیربط می شود، به شورای امنیت بروند و در آنجا خواستار صدور قطعنامه ای شوند که بر اساس آن کشورهای حامی داعش جنایتکار اعلام شده و تحت بند هفت مورد مجازات قرار گیرند.<br> <br> «ولادیمیر پوتین»، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود گفته بود که گروه تروریستی داعش مقادیر زیادی از نفت‌ سوریه را به ترکیه می‌فرستد.<br> <br> این درحالی است که مشاور سابق امنیت ملی عراق، می‌گوید ترکیه به گروه تروریستی داعش اجازه می‌دهد تا نفت عراق و سوریه را بشکه‌ای 20 دلار به فروش برساند.<br> &nbsp;<br> <br> «الربیعی» اظهار می دارد:«اول و مهمتر از همه، کمک ترک‌ها به تروریستهای داعش برای فروش نفت عراق و سوریه به ازای بشکه‌ای 20 دلار، تقریبا نصف ارزش بازار این مواد، است.»<br> &nbsp;<br> وی می‌گوید ترکیه به صورت کلی،‌ و بالاخص استانبول، مکان هایی هستند که فرماندهان داعش از میان مهاجرین عضو‌گیری کرده و آنها رابه موصل در عراق یا رقه در سوریه اعزام می‌کنند.<br> &nbsp;<br> الربیعی می‌نویسد: هر ماه صدها نفر از رادیکال‌ها از مرز ترکیه عبور می‌کنند و مقامات محلی چنین وانمود کرده‌اند که آنها را ندیده‌اند. وی می‌گوید بسیاری از اعضای مجروح داعش ظاهرا در بیمارستان‌های ترکیه درمان می‌شوند.</div> <ul class="pagenav"> <li class="pagenav-prev"><br></li></ul>